​​​​Η μέθοδος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) αφορά εγκαταστάσεις Συστημάτων ΑΠΕ, ισχύος μέχρι 8MW, στα υποστατικά φυσικών ή νομικών προσώπων (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, οικίες, δημόσια κτήρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση.

Πατήστε στον πιο κάτω Σύνδεσμο για τη Σύμβαση Εφαρμογής Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing)​ από Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ-Σχέδιο ΑΗΚ "NETBILL".

Σύμβαση Σ​υμψηφισμού Λογαριασμών - Σχέδιο AHK NETBILL.pdf​​​​​​