Υπηρεσία e-charge

​​​​​​​​Η υπηρεσία e-charge προσφέρεται από την ΑΗΚ στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκύπρια βάση. Με αυτή την υπηρεσία οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν πρόσβαση για ασφαλή και αξιόπιστη φόρτιση του οχήματος τους σε δημόσιους χώρους όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί φορτιστές.​                ​Σταθμός φόρτισης e-charge


​Ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος θα πρέπει να αποταθεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ να υπογράψει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να παραλάβει τη κάρτα RFID με την οποία θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους φορτιστές που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν από την ΑΗΚ στο μέλλον.

​Το σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ελέγχεται και διαχειρίζεται από τη Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και παρακολουθεί τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της φόρτισης. Η φόρτιση γίνεται με τη μέθοδο Mode 3 με αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και φορτιστή καθ' όλη την διάρκεια της φόρτισης. Οι ρευματολήπτες που υπάρχουν σε κάθε σταθμό φόρτισης είναι Type 2 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Eurelectric. Ο κάθε χρήστης του συστήματος θα χρεώνεται €25,00 πάγιο στον πρώτο λογαριασμό και τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων κάθε διμηνία. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας RFID ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος επιθυμεί επιπρόσθετη κάρτα, τότε θα αποτείνεται στη Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ για επανέκδοση ή έκδοση επιπρόσθετης κάρτας.

Οι σταθμοί φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος μέχρι 21kW(3-Ph). Σε κάθε σημείο φόρτισης υπάρχουν δύο (2) ρευματολήπτες φόρτισης και μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα δύο οχήματα.

​Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένους  δημόσιους χώρους ώστε να εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος να καλύψει με το όχημα του ολόκληρη τη Κύπρο. Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε χάρτη πλοήγησης με τους σταθμούς φόρτισης καθώς και τη διαθεσιμότητα τους.

Χάρτης πλοήγησης​

Στόχος της Υπηρεσίας e-ch​arge είναι η προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος στη Κύπρο με γνώμονα το περιβάλλον και τη μείωση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα για ένα καλύτερο και πιο καθαρό περιβάλλον για τη Κύπρο και τη κοινωνία.


Στις 14 Οκτωβρίου, 2015 το In Business News επισκέφτηκε ένα σταθμό φόρτισης της ΑΗΚ στη Λευκωσία. Παρακολουθείστε το αφιέρωμα.


​​​  Εγχειρίδιο Χρήσης Φορτιστή.pdf

  Τ​εχνικές Πληροφορίες.pdf

  Συχνές Ερωτήσεις.pdf