Συχνές ερωτήσεις πελατών

​​​​​​​​​​​1. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;
​ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • Ενοικιαστήριο ή  πωλητήριο έγγραφο 

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο

 • Τίτλος ιδιοκτησίας

​Αν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) χρειάζεται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας

 • Πιστοποιητικό μετόχων και Διευθυντών

 • Σφραγίδα της εταιρείας

 • Εγγυητήριο έγγραφο υπογραμμένο από το Διευθυντή ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο της εταιρείας ή αξιόχρεο εγγυητή ότι εγγυώνται προσωπικά να πληρώσουν οποιοδήποτε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας τους που τυχόν θα μείνει απλήρωτος. Σε περίπτωση που το εγγυητήριο έγγραφο υπογραφεί εκτός ΑΗΚ να είναι πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο. Αν το νομικό πρόσωπο είναι Δημόσια Εταιρεία ή υπεράκτια, δεν χρειάζεται εγγυητήριο έγγραφο.

 • Ενοικιαστήριο ή πωλητήριο έγγραφο.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους της εταιρείας πρέπει να υπογράφει άτομο που να αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, η εξουσιοδότηση να πιστοποιείται από πιστοποιών υπάλληλο.


2.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗς ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ 08;

aΠΑΝΤΗΣΗ:​

Η ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών με κώδικα 08, ισχύει για τους πελάτες που είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα, περιλαμβάνονται στις πιο κάτω κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο:

 1. ​Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 2. Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 3. Τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 4. Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 5. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 6. Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 7. Λήπτες Επιδόματος Διακίνησης σε αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 8. Λήπτες Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

 9. Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται σε συνεχή βάση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου Ν.114/1988, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

 10. Νεφροπαθείς περιτοναϊκής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 11. Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 12. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 13. Άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 14. Άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 15. Άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 16. Άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 17. Ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας

 18. Ασθενείς με πρωτοπαθή ή μεταστατικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


3. ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙς "ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ". ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ;
​ΑΠΑΝΤΗΣ​Η:

Όχι δεν πρόκειται για νέα επιπλέον χρέωση. Όμως με το νέο σύστημα τιμολόγησης πελατών που τέθηκε σε εφαρμογή από 16.05.08, το πληρωτέο ποσό για σκοπούς ορθότερης πληροφόρησης του πελάτη αναλύεται πλέον στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και είναι διαχωρισμένο:

 • Στη βασική τιμή χρέωσης σύμφωνα με την αντίστοιχη διατίμηση και 

 • Στην αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων σύμφωνα με την αύξηση/μείωση της τιμής του μηνιαίου κόστους καυσίμων, βλέπε ιστοσελίδα ΑΗΚ www.eac.com.cy κάτω από την Εξυπηρέτηση Πελατών/ Διατμήσεις/ Κόστος Καυσίμων


4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ​
Απαντηση:

Οι εγκεκριμένες διατιμήσεις της ΑΗΚ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αναπροσαρμόζονται αυτόματα για να καλύπτουν οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στο κόστος καυσίμων ανά μετρικό τόνο (Μ.Τ).  Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων υπολογίζεται κάθε μήνα και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των μηνιαίων καταναλωτών του επόμενου ημερολογιακού μήνα και των διμηνιαίων καταναλωτών του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα. 


Οι βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ καθορίστηκαν με βάση κόστος καυσίμων ανά Μ.Τ €300. Η τιμή κάθε μονάδας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται ή μειώνεται κατά 0,00119 σεντ του ευρώ για κάθε 5 σεντ του ευρώ που το κόστος καυσίμων ανά Μ.Τ βρίσκεται πάνω ή κάτω από €300. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε €1 αύξηση ή μείωση στο κόστος καυσίμων πάνω ή κάτω της βασικής τιμής των €300 η τιμή ρεύματος θα αυξάνεται ή μειώνεται κατά 0,0238 σεντ του ευρώ.

​Βλέπε, επίσης, το Παράδειγμα Υπολογισμού εκάστοτε ολικής μονάδας kWh​.


5. ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η μείωση του πετρελαίου επηρεάζει μόνο το Τέλος Αναπροσαρμογής που δεικνύεται ξεχωριστά στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό με τη σειρά του τη χρέωση για Αναπροσαρμογή καυσίμων στην ανάλυση των χρεώσεων της περιόδου του λογαριασμού.

Τα μεγάλα Αποθέματα που είναι υποχρεωμένη η ΑΗΚ να διατηρεί σύμφωνα και με Ευρωπαϊκή Οδηγία επενεργούν ως σταθεροποιητικό στοιχείο για το κόστος καυσίμων. Δηλαδή, όταν οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται υπάρχει καθυστέρηση στις αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτές γίνονται σταδιακά καθώς και όταν  οι τιμές των καυσίμων μειώνονται οι μειώσεις στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος γίνονται σταδιακά.

Η ΑΗΚ συνάπτει ετήσια συμβόλαια με τους προμηθευτές της κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Τα συμβόλαια βασίζονται στις διεθνείς τιμές “Platt’s”. Οι τιμές εκφράζονται σε Δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο (Μ.Τ.). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός της τιμής Plattsανά Μ.Τ. με την τιμή του αργού πετρελαίου ανά βαρέλι στην οποία γίνεται συχνά αναφορά αφού πάντα οι τιμές καθορίζονται με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικός παράγοντας για το κόστος αγοράς των καυσίμων της ΑΗΚ είναι και η συναλλαγματική ισοτιμία $/€.


6. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι στο όνομα φυσικού προσώπου και είναι μέχρι €500 θα πρέπει να έλθει ο ίδιος στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ για να εισπράξει το ποσό νοούμενου ότι θα προσκομίσει την ταυτότητα του και  υπογράψει σχετικό έντυπο ότι παρέλαβε το ποσό.

Αν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι στο όνομα νομικού προσώπου και είναι μέχρι €500 χρειάζεται επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία για το άτομο που θα εισπράξει το ποσό νοούμενου ότι το εξουσιοδοτημένο άτομο θα προσκομίσει τη σφραγίδα της εταιρείας με την οποία θα σφραγιστεί το έντυπο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου.

Αν το ποσό είναι πέραν των €500 συμπληρώνεται σχετικό έντυπο (Εξουσιοδότηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) για μεταφορά του ποσού μέσω εμβάσματος.

Αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει άλλο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του και ο ίδιος επιθυμεί, μπορεί να γίνει μεταφορά του ποσού. Για την περίπτωση νομικού προσώπου, χρειάζετα​ι απαραίτητα επιστολή από την εταιρεία.


7. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι μπορείτε να το κάνετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ιστοσελίδας μας Όταν ο πελάτης δώσει την ένδειξη του μετρητή που βρίσκεται στα υποστατικά του, γίνεται αναθεώρηση του λογαριασμού αφού προηγουμένως γίνει η ανάλογη διερεύνηση από τους αρμόδιους Λειτουργούς της ΑΗΚ.​