Φωτοβολταϊκά Συστήματα για τρίτους

​​​​​​​
 

Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτους που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ΦΒ Πάρκα σχετικά με τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση τους. Επίσης μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου (μελέτη, όρους του διαγωνισμού, αξιολόγηση προσφορών, διαχείριση έργου κλπ).​​​