​​Στο αρχείο που θα βρείτε πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε για την Πολιτική Διατύπωσης των Προκαταρτικών Απόψεων της ΑΗΚ προς τους Συμβούλους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Διατύπωσης των Απόψεων της ΑΗΚ προς τις Αρμόδιες Πολεοδομικές και Τοπικές Αρχές για την έκδοση Αδειών για Οικοδομές και Διαχωρισμού Γης και Μέθοδος Ηλεκτροδότησης. 


ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ​ ​