Σύνδεση Καταναλωτών

​​​​​​​​​​​​

​​Δ​ιαδικασία Σύνδεσης Υποστατικού με το Ηλεκτρικό Δίκτυο

 

    ​ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΗΚ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1.  ​    ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΗΚ εφαρμόζει το Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της  σε συμμόρφωση με τη Ρυθμιστική Απόφαση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία εφαρμόζει τις αντίστοιχες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.
​​​
Με το Λειτουργικό Διαχωρισμό διαχωρίζοντα λειτουργικά, εντός της ΑΗΚ, οι τέσσερις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες οι οποίες είναι οι Μονοπωλιακές Δραστηριότητες της Μεταφοράς και Διανομής και οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες της Παραγωγής και της Προμήθειας.  Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός διασφαλίζει ότι η ΑΗΚ δεν εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και ότι προσφέρονται ισότιμες ευκαιρίες ανταγωνισμού σε ιδιώτες παραγωγούς ή προμηθευτές.

Στο παρόν στάδιο ο Λειτουργικός Διαχωρισμός δεν επηρεάζει ουσιαστικά την σχέση ΑΗΚ και πελάτη, έχουν όμως διευκρινιστεί οι ορισμοί του «καταναλωτή» για την εμπορική σχέση πελάτη και ΑΗΚ/Προμήθεια και ο ορισμός του «χρήστη δικτύου» για την τεχνική πτυχή της διασύνδεσης με το Δίκτυο (Μεταφοράς ή Διανομής).  Ο ορισμός τους χρήστη δικτύου αφορά είτε καταναλωτές είτε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και τη Δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών οι καταναλωτές θα δύναται να επιλέγουν τον προμηθευτή τους.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να μείνουν στην Κύπρο.  Μέσα σε αυτή την σελίδα θα βρείτε τις διάφορες αιτήσεις καθώς και καθοδήγηση για την διαδικασία σύνδεσης με το Δίκτυο της ΑΗΚ καθώς και την Διαδικασία σύνδεσης με Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Λειτουργικός Διαχωρισμός

Νεές Συνδέσεις

Παροχή Επιπρόσθετου Φορτίου

Μετακινήσεις Δικτύου

Έλεγχος νέας εγκατάστασης και επανέλεγχος υφιστάμενης2.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΗΚ


Για τους πιο κάτω τύπους σύνδεσης ( Νέες παροχές, παροχή επιπρόσθετου φορτίου) πρέπει να συμπληρωθεί το 'Εντυπο Παροχής Υπηρεσιών ( Παροχή Νέου/Επιπρόσθετού φορτίου) καθώς και να προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται στις Οδηγίες προς τους Αιτητές στο πίσω μέρος του εντύπου.
Για τις αιτήσεις μετακινήσεις δικτύου πρέπει να συμπληρωθεί το Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών ( 'Άλλες υπηρεσίες )​.


Λεπτομερής οδηγίες μπορούν να βρεθούν στους συνδέσμους του σχετικού περιεχομένου καθώς και πάνω στις ίδιες τις αιτήσεις.


Για οποιαδήποτε διαδικασία σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ πρέπει να γίνεται υπο την ευθύνη Ηλεκτρολόγου, αδειοδοτημένου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ηλεκτρολόγος θα είναι υπεύθυνος για να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που θα του ζητηθούν μεταξύ άλλων συμπεριλαμβανομένων και των έντυπων που απαιτούνται για τον Έλεγχο νέας εγκατάστασης και επανέλεγχο υφιστάμενης. 


3.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ακολούθως της επιτυχής σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΑΗΚ, ο κάθε χρήστης δικτύου θα πρέπει να επιλέξει τον δικό του παροχέα Ηλεκτρικού Ρεύματος με τον οποίο θα συνδεθεί μέσω του δικτύου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.​

Για περισσότερες πληροφορίες για να συνδεθείτε με την ΑΗΚ Προμήθεια καθώς και τις χρεώσεις επιλέξετε τον κατάλληλο σύνδεσμο ΑΗΚ Προμήθεια. 

Με την εισαγωγή νέων προμηθευτών Ηλεκτρικού Ρεύματος ο κάθε καταναλωτής που επιθυμεί να αλλάξει προμηθευτή θα πρέπει να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο για Αλλαγή Προμηθευτή.

4.      Επικοινωνία  

Για περαιτέρω πληροφορίες καθώς και για  εξυπηρετήση χρηστών επικοινωνήστε με τους πιο κάτω τρόπους:

Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ: https://www.eac.com.cy/EL/contactus/Pages/default.aspx

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
1800 – Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου ​
(+357) 80006001 – Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση Ηλεκτροδότησης.

​ 

help-us-improve-gr.gif