Παροχή Επιπρόσθετου Φορτίου

​​​​​​​​​​​​Ο πελάτης συμπληρώνει το έντυπο παρο​χής Υπηρεσιών​ και επισυνάπτει τα αναγκαία στοιχεία όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς τους Αιτητές στο πίσω μέρος του εντύπου. Η αίτηση του πελάτη με όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να παραδείδονται στα ​Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ απ'όπου στέλνονται στο Σχεδιαστήριο για έκδοση τοπογραφικών και άλλων σχεδίων της ΑΗΚ.

(α) το φορτiο εiναι μικρo (συνολικό φορτiο μέχρι και 40A (1-Φ)   ή 20A (3-Φ) επιπρoσθετο)  - εκτoς φορτiων θερμοσυσσωρευτων
  • Η αίτηση θα σταλεί στους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων για να γίνει επιτόπια έρευνα και να ετοιμαστεί το έντυπο διερεύνησης. 

  • Νοούμενου ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα η αίτηση θα σταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για έκδοση όρων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα θα σταλεί για ετοιμασία σχετικής μελέτης και μετά για έκδοση όρων. ​

  • Αφού γίνει η αποδοχή των όρων από τον πελάτη και πληρώσει το ανάλογο ποσό, ο αδειούχος  ηλεκτρολόγος  του πελάτη θα προσκομίσει σχέδια στους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων για έλεγχο της εγκατάστασης 

  • Μετά τον επιτυχή έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης γίνεται η σύνδεση του πελάτη με επιπρόσθετο φορτίο.

 (β) το αιτοyμενο επιπρoσθετο φορτiο είναι μεγaλο
  • Η αίτηση θα σταλεί  στο Τμήμα Μελετών για αξιολόγηση/ έγκριση, ή για εκπόνηση σχετικής μελέτης. 

  • Αν εγκριθεί το φορτίο χωρίς την ανάγκη εκπόνησης μελέτης, ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στο 2(α) πιο πάνω.

  • Αν χρειαστεί εκπόνηση μελέτης, μετά τη συμπλήρωση της θα σταλεί στο Τμήμα Προγραμματισμού για τις σχετικές άδειες διαβάσεων και κυβερνητικές εγκρίσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Η μελέτη μετά θα σταλεί για έκδοση όρων. 

  • Αφού γίνει αποδοχή και πληρωμή των όρων, η αίτηση προωθείται στο Τμήμα Κατασκευών για υλοποίηση. Αφού γίνει η κατασκευή, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος του Πελάτη, θα προσκομίσει σχέδια στους επιθεωρητές εγκαταστάσεων για έλεγχο της εγκατάστασης. Μετά τον επιτυχή έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης γίνεται η σύνδεση παροχής από τους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεως.