Όραμα/Αποστολή/Αξίες

​​​​​​​​​​​​​Το όραμα της ΑΗΚ​

 "Να είμαστε πρωταγωνιστές στον Τομέα της Ενέργειας, Υπηρεσιών και άλλων Δραστηριοτήτων" 


​H ​αποστολή της ΑΗΚ​​​

Η άριστη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών, Πελατών,  Χρηστών Δικτύου, προσφέροντας με ασφάλεια και αξιοπιστία, ποιοτικές υπηρεσίες 

  • στους Τομείς της Ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων αξιοποιώντας νέες Τεχνολογίες

  • με σεβασμό στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους μας συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της χώρας


Οι αξίες της ΑΗΚ

  • Ακεραιότητα

  • Σεβασμός στους πελάτες 

  • Ποιότητα

  • Ανθρώπινο κεφάλαιο

  • Κοινωνία και Περιβάλλον​

    ​​