Διατίμηση Χονδρικής

​​​​ Η Διατίμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Χονδρικής (Δ-Χ) αφορά τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την Παραγωγή της ΑΗΚ στην Προμήθεια της ΑΗΚ και σε άλλους Παραγωγούς ή Προμηθευτές στη Βασική Τιμή Καυσίμου (€300/Μετρικό Τόνο). 

Οι πιο κάτω διατιμήσεις εφαρμόζονται από τον Ιούνιο 2022, βάσει της απόφασης της ΡΑΕΚ 215/2022.


​ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ 215/2022

Διατίμηση Χονδρικής για το έτος 2022 (€σεντ/ εξαχθείσα kWh)

στη Βασική Τιμή Καυσίμου (300/ Μετρικό Τόνο)Περίοδος

Καλοκαίρι

 (1 Ιουν. – 30 Σεπ.)

Καθημερινή

Σαββατοκύριακο 
/Αργίες

Ώρες Αιχμής (09:00 - 23:00)

15,08
9,44

Ώρες Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 09:00)


9,16

8,94Περίοδος ​

Υπόλοιπες Εποχές

(1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.)​

Καθημερινή

Σαββατοκύριακο

/Αργίες

Ώρες Αιχμής - (16:00 - 23:00)

9,54
​9,17

Μη Αιχμής - Όλες οι ημέρες (23:00 – 16:00)

8,56

8,13

 


Διατίμηση Χονδρικής 2021

Διατίμηση Χονδρικής 2020

Διατίμηση Χονδρικής 2019

Διατίμιση Χονδρικής 2018

Διατίμι​​ση Χονδρικής 2017


Μεθοδολογία Προσαρμογής της Δ-Χ με το Μεσοσταθμικό Κόστος Καυσίμου

Η Διατίμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Χονδρικής (Δ-Χ), προσαρμόζεται με βάση το Μεσοσταθμικό Κόστος Καυσίμου που ανακοινώνεται από την ΑΗΚ κάθε μήνα και τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου Χρέωσης Ενέργειας στους καταναλωτές Υψηλής Τάσης που εγκρίνεται από τη ΡΑΕΚ κάθε 6 μήνες, ο οποίος προσαρμόζεται με το συντελεστή απωλειών ψηλής τάσης του εκάστοτε μήνα βάσει σχετικής απόφασης της ΡΑΕΚ (αρ.375/2021). Το Μεσοσταθμικό Κόστος Καυσίμου του εκάστοτε μήνα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ στη διεύθυνση:

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ​​​​

Ο εγκεκριμένος συντελεστής ρήτρας καυσίμου στην ψηλή τάση και ο μηνιαίος συντελεστής απωλειών ψηλής τάσης βάσει της σχετικής απόφασης της ΡΑΕΚ φαίνονται στον πίνακα πιο κάτω. Συγκεκριμένα, η Προσαρμοσμένη Δ-Χ για συγκεκριμένη ώρα ισούται με τη Δ-Χ στη Βασική Τιμή Καυσίμου (δηλαδή, με τιμή καυσίμου €300/ΜΤ), διαφοροποιημένη με το γινόμενο της διαφοράς του Μεσοσταθμικού και του Βασικού Κόστους Καυσίμου επί τον Εγκεκριμένο Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου στους καταναλωτές Υψηλής Τάσης Δικτύου που ισχύει το συγκεκριμένο μήνα δια το συντελεστή απωλειών Υψηλής τάσης (δηλαδή, επί το Προσαρμοσμένο Συντελεστή Ρήτρας Καυσίμου για καταναλωτές στην Υψηλή Τάση). 


​Παράδειγμα 1 – Χρέωση για καθημερινή του Ιανουαρίου του 2022 σε ώρα μη αιχμής (π.χ. στις 13:00):

Για καθημερινή του Ιουλίου 2022 σε ώρα μη αιχμής (π.χ. στις 13:00) ο Εγκεκριμένος Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμου στους καταναλωτές Υψηλής Τάσης προσαρμοσμένος με το συντελεστή απωλειών Υψηλής τάσης ισούται με 0,00023899/(1+0,0157) = 0,00023530 Μ.Τόνοι/kWh. 
Αν η Μεσοσταθμική Τιμή του Καυσίμου για χρήση το μήνα Ιούλιο ισούται με 950€/Μ.Τόνο και η Βασική Δ-Χ ισούται με 15,08 €σεντ/kWh τότε:
Προσαρμοσμένη Δ-Χ = Δ-Χ στη Βασική Τιμή Καυσίμου (δες πίνακα πιο πάνω) + (950-300) * 0,00023530 = €0,1529/kWh 15,08+ 15,29 = 30,37€σεντ/kWh.


Παράδειγμα 2: Χρέωση για αργία του Ιανουαρίου του 2022 σε ώρα αιχμής (π.χ. στις 18:00): 
Για αργία του Ιανουαρίου του 2022 σε ώρα ενδιάμεσης περιόδου (π.χ. στις 18:00) ο Εγκεκριμένος Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμου στους καταναλωτές Υψηλής Τάσης προσαρμοσμένος με το συντελεστή απωλειών ψηλής τάσης ισούται με 0,00021977/(1+0,0129) = 0,00021697 Μ.Τόνοι/kWh. 
Αν η Μεσοσταθμική Τιμή του Καυσίμου για χρήση το μήνα Ιανουάριο ισούται με 687,06€/Μ.Τόνο και η Βασική Δ-Χ ισούται με 9,54 €σεντ/kWh τότε: 
Προσαρμοσμένη Δ-Χ = Δ-Χ στη Βασική Τιμή Καυσίμου (δες πίνακα πιο πάνω)+ (687,06-300) * 0,00021697=€0,08398/kwh 9,54 + 8,40= 17,94€σεντ/kWh 
 


 

 

​