Είσοδος / Eγγραφή

Σύνδεση
Mε την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ μπορείς να:
  • βλέπεις το ιστορικό καταναλώσεων ρεύματος του υποστατικού σου και να εξάγεις ηλεκτρονικά την Κατάσταση Ιστορικού Καταναλώσεων σου σε μορφή pdf
  • έχεις πρόσβαση σε Διαγωνισμούς που εκδίδει η ΑΗΚ
  • έχεις ενημέρωση για Ανακοινώσεις ΑΗΚ
  • βλέπεις τα στοιχεία του λογαριασμού σου
  • επιλέξεις να λαμβάνεις το λογαριασμό σου ηλεκτρονικά
  • ενημερώσεις τα στοιχεία επικοινωνίας ΑΗΚ (π.χ. αλλαγή αριθμού τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης)

Το email και ο κωδικός σύνδεσης σας είναι τα ίδια για σύνδεση τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και στο EAC mobile app.