Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A4/2018
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α4/2018
09/11/2018 12:00 Μεσημέρι
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων έχουν τεθεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. 1) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού (συνδυασμένη με τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689). 2) Πέντε (5) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689). 3) Επτά (7) κενών θέσεων Βοηθού Λογιστή (συνδυασμένη με τη θέση του Λογιστή), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 11 / 16 12
Φαξ.: +357-22 20 16 03