Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Α/1-2018
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/1-2018
26/01/2018 12:00 Μεσημέρι
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 15 θέσεων Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου Κλίμακα Α1-Α2. Οι κενές θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής: - Δέκα (10) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση των Συνεργείων των Κέντρων Τεχνικών Υπηρεσιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Συνεργείου Παραλιμνίου - Τρεις (3) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση των Συνεργείων Κακοπετριάς και Πλατρών και - Δύο (2) κενές θέσεις Εργάτη / Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου, Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788) για στελέχωση του Συνεργείου Πόλεως Χρυσοχούς.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 11 / 16 12
Φαξ.: +357-22 20 16 03