Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A4/2019
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. A4/ 2019
19/07/2019 12:00 Μεσημέρι
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων έχουν τεθεί.
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. A4/ 2019
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 11 / 16 12
Φαξ.: +357-22 20 16 03