Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A/3-2021
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/3-2021
09/04/2021 12:00 Μεσημέρι
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων έχουν τεθεί.
19/9/2021
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) κενών θέσεων Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λόγω της πανδημίας του COVID 19 και για την ασφάλεια όλων, η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την εν λόγω γνωστοποίηση, διαφοροποιείται ως εξής:

1. Θα πρέπει να γίνει κατάθεση €30 ηλεκτρονικά ή στην τράπεζα στον πιο κάτω λογαριασμό της ΑΗΚ και να επισυναφθεί η σχετική απόδειξη με την αίτηση:

Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού/Account Number : 357010225405
IBAN: CY80 0020 0195 0000 3570 1022 5405
SWIFT: BCYPCY2N
Στο πεδίο «Πληροφορίες/Λεπτομέρειες» να καταγραφεί ο αριθμός ταυτότητας του αιτητή

2. Η αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ.ΕΑ014 θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στο ειδικό κουτί αιτήσεων που θα βρίσκεται στα πιο κάτω Γραφεία της ΑΗΚ:

•Λευκωσία - Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος
•Λεμεσός - Αγίου Ανδρέου 55, 3036
•Λάρνακα - Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036
•Πάφος - Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω: 08:00-14:15 (Δευτέρα – Παρασκευή)
15:00-17:45 (Τρίτη)

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων, Παρασκευή 9.4.2021 και ώρα 12:00μ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη συμπλήρωση της αίτησης και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά παρακαλώ ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03