Γνωστοποίηση Κενής Θέσης

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A/1-2022
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/1-2022
08/03/2022 16:00
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 11 / 16 48
Φαξ.: +357-22 20 16 03