Αλλάζουμε για να σας εξυπηρετούμε καλύτερα!

​​​Αναβάθμιση Κέντρου Υπολογιστών και Πληροφορικής της ΑΗΚ 

Στην κατεύθυνση εξέλιξης της ΑΗΚ, είναι συνεχής η προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών και της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΗΚ ενημερώνει πως την περίοδο από 25 Οκτωβρίου 2019 στις 3.00μμ μέχρι 29 Οκτωβρίου 2019 στις 07.00πμ, προγραμματίζεται η διεξαγωγή σημαντικών εργασιών Τεχνικής Αναβάθμισης του Κέντρου Υπολογιστών (computing centre) της Αρχής Ηλεκτρισμού.

 

Οι εργασίες που προγραμματίζονται, κατά την πιο πάνω περίοδο, επηρεάζουν το σύνολο του εξοπλισμού Πληροφορικής που είναι εγκατεστημένος στο Κέντρο Υπολογιστών, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες Πληροφορικής της ΑΗΚ να μην είναι διαθέσιμες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας και του EAC Mobile App της ΑΗΚ. 

 

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, θα παραμείνει διαθέσιμη μόνο η υπηρεσία Αναφοράς Βλαβών της ΑΗΚ, στον παγκύπριο αριθμό 1800

Η ΑΗΚ εκφράζει τη λύπη της, για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ταλαιπωρία.  Θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να συμπληρωθούν το γρηγορότερο. Επιχειρείται μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας για τον Οργανισμό. Μία αλλαγή που θα οδηγήσει σε νέες υπηρεσίες και καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.


​- Τέλος   -

​​Υπεύθυνος Τύπου:  24 Οκτωβρίου 2019