Ανακοίνωση

​Η ΑΗΚ ενημερώνει το κοινό πως παρουσιάστηκε πρόβλημα με το εξωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής επικοινωνίας παγκύπρια και γι' αυτό παρουσιάζονται προβλήματα στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.  Ο πάροχος τηλεπικοινωνιών ενημέρωσε την ΑΗΚ πως επιλαμβάνεται της βλάβης.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  12 Οκτωβρίου 2021