Ανακοίνωση ΒΡΔ Διανομής


Ανακοίνωση ΒΡΔ Διανομής 

​Στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ του ΕΤΕΚ «Νέοι Μηχανικοί», η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής της ΑΗΚ επιθυμεί να φιλοξενήσει 13 νέους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κάτω από το ΕΡΓΟ του ΕΤΕΚ «Νέοι Μηχανικοί», οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση για σκοπούς εγγραφής τους ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο μητρώο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών [να εξασφαλίσουν το σχετικό Πιστοποιητικό Ικανότητας δυνάμει της περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας]. Οι 13 θέσεις ασκούμενων αφορούν όλες τις επαρχίες.

Οι νεαροί ασκούμενοι, μετά από ταχύρρυθμη εκπαίδευση τους, αναμένεται να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τη διαχείριση αιτημάτων για σύνδεση υποστατικών και ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και με άλλες συναφείς εργασίες.


Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διανομής  φαίνονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.eac.com.cy/EL/RegulatedActivities/Distribution/about/Pages/distributionsoperator.aspx  


Πληροφόρηση αναφορικά με το Έργο «ΝΕΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://www.etek.org.cy/el/ergo-praktikis-askisi-neoi-mixanikoi-2023


Σημειώνεται πως το Έργο προνοεί την καταβολή μηνιαίου επιδόματος 650 ευρώ στους ασκούμενους. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Διεύθυνση Διανομής της ΑΗΚ θα καταβάλλει σε κάθε ασκούμενο, επιπρόσθετα από το επίδομα του Έργου, 450 ευρώ ανά μήνα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις συμπληρωμένες Αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ergoetek@eac.com.cy, μέχρι τις 30/09/2023. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το έντυπο της Αίτησης είναι δημοσιευμένο στις πληροφορίες που αφορούν το Έργο, στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ που αναφέρεται πιο πάνω.

Για διευκρινήσεις μπορούν να έρθουν απευθείας σε επικοινωνία με τις πιο κάτω λειτουργούς της Διεύθυνσης Διανομής της ΑΗΚ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

  1. Θεοδώρα Πογιατζή, τηλ. 22201865, tpoyiatz@eac.com.cy
  2. Άντρη Μιχαήλ: τηλ. 22201411, andrimichael@eac.com.cy

​​