Ανακοίνωση - Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές


Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές 

Διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών της, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Χρηστών Δικτύου, καθώς και για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος της με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της.

Μετά από λεπτομερή μελέτη του Συστήματος, αποφασίστηκε η διαφοροποίηση των ωρών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν με βάση τη διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας.

Στα πιο πάνω πλαίσια και λαμβάνοντας υπόψη την πιο δίκαιη κατανομή των ωρών παροχής σε όλους τους πελάτες, έχουν διαμορφωθεί οι ώρες παροχής στις διάφορες ομάδες φορτίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 16 Νοεμβρίου 2023 -  15 Ιανουαρίου 2024, ανάλογα με τις δυνατότητες του Συστήματος. 

Να σημειωθεί ότι έχει ληφθεί πρόνοια τόσο για τους θερμοσυσσωρευτές 10ωρης φόρτισης, όσο και για τους θερμοσυσσωρευτές 7ωρης φόρτισης.

Οι ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου I (Α02-13, Αγγειοπλαστεία / Φούρνοι) θα παραμείνουν  αυτές που ισχύουν σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η διαφοροποίηση των ωρών γίνεται βάσει των προνοιών της σχετικής διατίμησης. Το νέο ωράριο θα τεθεί σε εφαρμογή την 16η Νοέμβριου 2023. 


ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ​ ​ ​ ​ ​


Περίοδος Παρο​χής

Μεσημβρινή Περίοδος
Νυκτερινή Περίοδος
​​
​​
Παροχή Μεταξύ  
των Ωρών
Διάρκεια  ΠαροχήςΠαροχή Μεταξύ των ΩρώνΔιάρκεια Παροχής
16 Νοεμβρίου 2023 –
15 Ιανουαρίου 2024
10:50 – 16:351 ώρα και  25 λεπτά περίπου
20:30  - 8:008 ώρες περίπουΟι Χρήστες Δικτύου μπορούν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου τους, τόσο από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy, όσο και από το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου στο τηλέφωνο 1800.  

-Τέλος-