Αποσύνδεση Φ/Β Συστημάτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ ​​​​​​​

Αποσύνδεση Φ/Β Συστημάτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο Διανομής  της ΑΗΚ ​​​​​​​

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής  Κύπρου (ΔΣΔ) πληροφορεί τους ιδιοκτήτες Φ/Β συστημάτων με εγκατεστημένη ισχύ 7,14kWp – 499kWp ότι,  την Δευτέρα 17/04/2023 πραγματοποιήθηκε  αποσύνδεση των Φ/Β Συστημάτων σε διάφορες περιοχές παγκύπρια που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ και τα οποία ελέγχονται από το Σύστημα Τηλεχειρισμού Φορτίου (Σ.ΤΗ.ΦΟΡ. – RIPPLE CONTROL), για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος. αποσύνδεση έγινε κατόπιν εντολών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).


Σημειώνεται σχετικά ότι, το προαναφερόμενο μέτρο κατέστη αναγκαίο λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ζήτησης Ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες, που παρατηρούνται κατά την τρέχουσα περίοδο. Παρακαλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι χρήστες όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες, από μέρους τους, ενέργειες για να επιβεβαιώσουν την ορθή λειτουργία (επαναφορά) των συστημάτων τους.