Αποσυνδεση Φ/Β Συστηματων που ειναι συνδεδεμενα με το δικτυο Διανομης της ΑΗΚ

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής πληροφορεί τον κοινο ότι, με βάση προβλέψεις, την Κυριακή 25/02/2024 ενδέχεται να παραστεί ανάγκη για αποσύνδεση μέρους των ΦΒ Συστημάτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής της ΑΗΚ και τα οποία ελέγχονται από το Σύστημα Τηλεχειρισμού Φορτίου (Σ.ΤΗ.ΦΟΡ. – RIPPLE CONTROL), για σκοπούς ασφαλούς λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος. 

Σημειώνεται σχετικά ότι, το προαναφερόμενο μέτρο είναι επιτακτικό λόγω της εξαιρετικά χαμηλής φόρτωσης του Ηλεκτρικού Συστήματος, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες, που παρατηρούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.