ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ - Δυσλειτουργία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συγκεκριμένες διευθύνσεις

​Το πρόβλημα αποστολής μηνυμάτων έχει αποκατασταθεί.


​​Δυσλειτουργία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συγκεκριμένες διευθύνσεις

Η ΑΗΚ ενημερώνει πως έχει παρουσιαστεί δυσλειτουργία στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που αφορούν στις υπηρεσίες:  Hotmail, outlook.com, live.com.  Το ζήτημα αυτό επηρεάζει και αποστολή  λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.


Σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται τις πιο πάνω υπηρεσίες, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του θέματος το ταχύτερο δυνατό.​


Ευχαριστούμε για τη κατανόηση. 


 -Τέλος -

Υπεύθυνος Τύπου:  16 Ιουνίου 2022