Κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για την παράδοση της Τελικής Έκθεσης Προόδου του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στα σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ανακοινώνουν ότι ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2023, το Έργο για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) Συστημάτων σε 405 σχολικά κτήρια, μετά από μεταξύ τους συμφωνία. Η τελική έκθεση προόδου του Έργου, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων συνολικής ισχύος 4,9 MW, θερμομόνωση 84.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου και υγρομόνωση στις επιφάνειες που εγκαταστάθηκαν τα ΦΒ συστήματα, παραδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2024 στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ κ. Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου. 

Πρόκειται για συμφωνία που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης της ΑΗΚ και η οποία, έχοντας οδηγήσει σε 30% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία, συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση ενός από τους κεντρικούς πυλώνες και στόχους της Αρχής, αυτού της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το Έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Τα κονδύλια για την υλοποίησή του δόθηκαν δε από την ΑΗΚ, την οποία θα αποπληρώσει σταδιακά το ΥΠΑΝ. Το συνολικό κόστος του Έργου ανήλθε στα €6,6 εκατ., σημαντικά μειωμένο από τον αρχικό προϋπολογισμό των €9,6 εκατ. Η ομάδα Έργου της ΑΗΚ έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπουργείο Οικονομικών) για συμπερίληψη στη 2η εκταμίευση από το ΣΑΑ.  

Το Έργο υλοποιήθηκε με τη συμπαράσταση όλων των αρμοδίων Αρχών της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα θετική ήταν η στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με τη συμβολή του οποίου εξασφαλίστηκε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ειδικού σχεδίου που επιτρέπει την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων αυξημένης ισχύος (μέχρι 20 kW) στα σχολικά κτήρια. 

Η κ. Θεοδοσίου ανέφερε πως «στόχος όλων μας είναι η Κύπρος να εισέλθει στον δρόμο της ενεργειακής συνείδησης. Η ενέργεια είναι αγαθό ζωτικής σημασίας και η έμπρακτη συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας συνιστά κοινωνική ευθύνη». 

Το Έργο εγκατάστασης ΦΒ Συστημάτων σε όλα τα σχολεία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για το Υπουργείο Παιδείας και την ΑΗΚ όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Με την ολοκλήρωσή του επιτυγχάνεται ένας μεγάλος στόχος, αυτός της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσίου χρήματος και δημιουργίας ενεργειακής συνείδησης στους/στις νέους/ες μας, ενώ παράλληλα το Έργο συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος.​