Έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου