Η ΑΗΚ στηρίζει την πλήρη ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023 η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) είναι κομβικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Ανοικτής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή η ΑΗΚ υποστηρίζει τις αποφάσεις εκείνες που διασφαλίζουν τον ανεξάρτητο ρόλο του ΔΣΜΚ.

 

Οι καθαρές λύσεις αποτελούν προϋπόθεση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης όλων των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  17 Μαρτίου 2023