Έξαρση περιστατικών κλοπών πορτών αλουμινίου Υποσταθμών Διανομής

​​​

​​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ενημερώνει το κοινό καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση περιστατικών κλοπών από τους Υποσταθμούς Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΗΚ.  Συγκεκριμένα οι κλοπές αφορούν στις πόρτες/εισόδους των Υποσταθμών Διανομής που είναι τοποθετημένοι κατά χιλιάδες σε όλη την Κύπρο και εξυπηρετούν ως επί το πλείστον τις ανάγκες σε ηλεκτρικό φορτίο των γειτνιαζόντων περιοχών στις οποίες βρίσκονται. Οι Υποσταθμοί αυτοί έχουν τη μορφή μικρού δωματίου και περιλαμβάνουν εξοπλισμό υπό τάση, όπως καλώδια, μετασχηματιστές, διακόπτες, ασφάλειες, κα.

 

Η ΑΗΚ επισημαίνει ότι η είσοδος στους Υποσταθμούς Διανομής είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για μη εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του Οργανισμού, σε όποια είσοδο Υποσταθμού σημειώνεται κλοπή πόρτας, αυτή αντικαθίσταται με νέα σιδερένια πόρτα.  Παράλληλα, ο Οργανισμός σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση μελετά και εξετάζει  επιπρόσθετα μέτρα για την αποτροπή των κλοπών αυτών.  Η ΑΗΚ ενημερώνει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και σε καμία περίπτωση να μην εισέρχεται στο εσωτερικό των Υποσταθμών Διανομής. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή απουσία πόρτας Υποσταθμού Διανομής, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την ΑΗΚ στο τηλέφωνο 1800 ή στο τηλέφωνο 99245122 (αποκλειστικά για κλοπές πορτών Υποσταθμών Διανομής).

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  13 Νοεμβρίου 2022