Η ΑΗΚ στον δρόμο της Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης και του Εκσυγχρονισμού

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή, κ Άδωνι Ι. Γιασεμίδη στην Παρουσίαση των Πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2023  

Η ΑΗΚ στον δρόμο της Πράσινης Ενεργειακής Μετάβασης και του Εκσυγχρονισμού

 

Έντιμε Κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας

Έντιμοι Κυρία και Κύριε Βουλευτή

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας

Κύριοι Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε της ΡΑΕΚ

Κύριε Αντιπρόεδρε της ΔΕΦΑ

Κύριε Εκτελεστικέ Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒ

Αγαπητοί Πρώην Προέδροι και Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ

Αγαπητοί πρώην Γενικοί Διευθυντές της ΑΗΚ

Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι

 

Το τέλος του 2023 βρήκε την ΑΗΚ σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της, για  απρόσκοπτη Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο.  Με κατάλληλο σχεδιασμό και πιστή τήρηση του Λειτουργικού και Λογιστικού Διαχωρισμού των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ συνέχισε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια στις απαιτήσεις της Αγοράς, του Επιχειρηματικού Κόσμου, των Καταναλωτών και της Κοινωνίας γενικότερα.    

Ο τομέας της ενέργειας, τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο, είναι αντιμέτωπος με  σημαντικές προκλήσεις. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο:  Ένα πράσινο ενεργειακά μέλλον.   Στόχος του Οργανισμού είναι να μειώσουμε την εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και να αυξήσουμε τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Η προσθήκη έργων ΑΠΕ, στο μίγμα παραγωγής της ΑΗΚ, έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, τόσο στη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα καύσιμα, όσο και στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρισμού σε χαμηλά επίπεδα, προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών.  

Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν διαθέτει τον πλουραλισμό πηγών ενέργειας που διαθέτουν άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, όπως υδροηλεκτρική, γεωθερμική, κυματική κλπ.  Ο Οργανισμός είναι δεσμευμένος και έχει προχωρήσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για μετάβαση στο φυσικό αέριο, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο. Κάτι που θα μειώσει περαιτέρω το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και τα σχετικά λειτουργικά κόστη, συνεισφέροντας στη συγκράτηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Φίλες και Φίλοι

 

Η ΑΗΚ εδώ και 72 χρόνια αποτελεί τον πυλώνα ενεργειακής σταθερότητας και ανάπτυξης του τόπου.  Στους κρίσιμους αυτούς καιρούς, ο Οργανισμός μας είναι ακόμη πιο αποφασισμένος και δίνει όλες του τις δυνάμεις για να βοηθήσει τη Χώρα μας να επιτύχει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και τον εξηλεκτρισμό των διαφόρων μορφών ενέργειας.      

Η ΑΗΚ έχει μπει πλέον σε σταθερή τροχιά για μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος. Οι προσπάθειές της υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις, αποδεικνύοντας την υπεύθυνη στάση του Οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.  Η ΑΗΚ είναι διαχρονικά αφοσιωμένη στα διεθνώς αναγνωρισμένα, αυστηρά  περιβαλλοντικά πρότυπα και στην εφαρμογή καλών πρακτικών στη διαχείριση του περιβάλλοντος.  

Ένας σύγχρονος οργανισμός ηλεκτρικής ενέργειας δημοσίου οφέλους, όπως η ΑΗΚ, αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις απέναντι στον ανταγωνισμό. Με το να είναι ευέλικτος, καινοτόμος και ικανός να προσαρμόζεται, να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και υποδομές και να εμπλέκεται ενεργά με την κοινωνία, μέσα από μια ανοικτή και διαφανή επικοινωνία, μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να υπηρετεί τον ρόλο και την αποστολή του. 

Το λόγο τώρα θα δώσουμε στον Έντιμο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου &  Βιομηχανίας, κ. Γιώργο Παπαναστασίου για να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό.

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

Άδωνις Ι. Γιασεμίδης

Γενικός Διευθυντής​