Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές , Διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας – Κώδικας 56

​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών της, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος της με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της.

Μετά από μελέτη της διακύμανσης της ζήτησης του Ηλεκτρικού Συστήματος, η ΑΗΚ αποφάσισε τη διαφοροποίηση των ωρών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοσυσσωρευτές κατά τη διάρκεια της περιόδου 16 Νοεμβρίου 2020 -  15 Ιανουαρίου 2021, που λειτουργούν με βάση τη διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας, κώδικας 56. Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου,  ενδέχεται να γίνουν κάποιες βελτιωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα παροχής στους θερμοσυσσωρευτές.

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης έχει ληφθεί πρόνοια τόσο για τους θερμοσυσσωρευτές 10ωρης φόρτισης, όσο και για τους θερμοσυσσωρευτές 7ωρης φόρτισης.

Οι ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου I (Α02-13, Αγγειοπλαστεία / Φούρνοι) θα παραμείνουν  αυτές που ισχύουν σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

pinakas-el.JPG

Οι πελάτες της ΑΗΚ μπορούν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου τους, τόσο από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy, όσο και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στα τηλέφωνα:

 

  • ΚΕΠ Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου   22 202233 - 2234
  • ΚΕΠ Αμμοχώστου – Λάρνακας                     24 204262
  • ΚΕΠ Λεμεσού                                                     25 205000
  • ΚΕΠ Πάφου                                                         26 206192      


Υπεύθυνος Τύπου:  13 Νοεμβρίου 2020

-Τέλος-