Νέες τιμές χρέωσης των διατιμήσεων ΑΗΚ για το έτος 2024

Με βάση τη μεθοδολογία διατιμήσεων, η ΑΗΚ έχει υποχρέωση να υποβάλλει κάθε χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Νέες Διατιμήσεις για έγκριση. 

Σύμφωνα με την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 079/2024, για το έτος 2024 θα παραμείνουν σε ισχύ οι διατιμήσεις του έτους 2023, εκτός από τη διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ), την οποία ενέκρινε με την Απόφαση της με αρ. 87/2024 στα 0,14 cent/kWh αντί στα 0,11 cent/kWh που ισχύει μέχρι τον Μάρτιο 2024. Η χρέωση αυτή περιλαμβάνεται στο Κόστος Δικτύου. 

Τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων για το έτος 2024, εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 106/2024. 

Οι νέες διατιμήσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2024.  Διευκρινίζεται ότι, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων θα αρχίσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: 

  • για τους μηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από το τέλος Απριλίου 2024 και

 

  • για τους διμηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από την 1η Απριλίου 2024 και μετά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες διατιμήσεις της ΑΗΚ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.eac.com.cy ή ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της. ​