Νέες ώρες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμοσυσσωρευτές

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση των υπηρεσιών του, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Χρηστών Δικτύου, καθώς και για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος του με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της.

Μετά από μελέτη της διακύμανσης της ζήτησης του Ηλεκτρικού Συστήματος, αποφασίστηκε η διαφοροποίηση των ωρών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοσυσσωρευτές κατά τη διάρκεια της περιόδου 16 Ιανουαρίου 2024-  31 Μαρτίου 2024, που λειτουργούν με βάση τη διατίμηση εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου,  ενδέχεται να γίνουν κάποιες βελτιωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα παροχής στους θερμοσυσσωρευτές. 

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης έχει ληφθεί πρόνοια τόσο για τους θερμοσυσσωρευτές 10ωρης φόρτισης, όσο και για τους θερμοσυσσωρευτές 7ωρης φόρτισης.

Οι ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου I (Α02-13, Αγγειοπλαστεία / Φούρνοι) θα παραμείνουν  αυτές που ισχύουν σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.


 ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Περίοδος Παροχής

Μεσημβρινή Περίοδος

Νυκτερινή Περίοδος

Παροχή Μεταξύ   των Ωρών

Διάρκεια         Παροχής

Παροχή Μεταξύ των Ωρών

Διάρκεια Παροχής

16 Ιανουαρίου 2024 – 31 Μαρτίου 2024

10:35 – 17:10

1 ώρα και                   45 λεπτά περίπου

20:45  - 8:00

8 ώρες περίπουΟι Χρήστες Δικτύου μπορούν να πληροφορηθούν τις ακριβείς ώρες παροχής για την ομάδα φορτίου τους, τόσο από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy, όσο και από το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου στο τηλέφωνο 1800. 

-Τέλος-