Νέοι Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για τις Διατιμήσεις για την Περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2023

​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επιθυμεί να πληροφορήσει το κοινό ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με την Απόφαση της Αρ. 207/2023 ενέκρινε νέους Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για τις διατιμήσεις.


Σημειώνεται ότι, οι Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων με τους οποίους αυξομειώνονται τα τέλη των διατιμήσεων της ΑΗΚ, ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής της κάθε μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται, για κάθε 1 cent αύξηση ή μείωση στη βασική τιμή των €300 του κόστους καυσίμων κατά μετρικό τόνο, το κόστος του οποίου θα καθορίζει η ΑΗΚ για το μήνα/δίμηνο, με βάση την τιμή αγοράς καυσίμων.

Οι νέοι Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για τις διατιμήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται: 

  • για τους μηνιαίους καταναλωτές από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με καταμέτρηση τέλος Ιουλίου 2023 και

 

  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας η καταμέτρηση των οποίων θα γίνεται από την 1η Αυγούστου 2023 και μετά

 

Οι βασικές τιμές και οι Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2023, θα ισχύουν οι ίδιοι όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 161/2022.


Για πληροφορίες σχετικά με τους Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων, καθώς και για τις βασικές τιμές και τους Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ, μπορείτε να αποταθείτε σε ένα οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.eac.com.cy.

 

 ​