ΑΗΚ: Εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας της Κύπρου

​​​

Παρουσίαση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΑΗΚ, κ Γιώργου Πέτρου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη Απολογισμού του έργου της ΑΗΚ για το 2023

ΑΗΚ:  Εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας της Κύπρου


Έντιμε Κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας

Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε της ΡΑΕΚ

Αντιπρόεδρε ΔΕΦΑ

Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Αγαπητοί Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και των εργαζομένων της ΑΗΚ, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση απολογισμού του έργου της ΑΗΚ για το 2023. Στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού, είναι ευθύνη μας να σας ενημερώσουμε για σημαντικά θέματα που διαχειριστήκαμε την περασμένη χρονιά.  Το Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο την κ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου μαζί με τους συνεργάτες της είναι αυτοί που είχαν την διοικητική ευθύνη του έργου του Οργανισμού κατά το έτος 2023.   

Παράλληλα, ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα σας παρουσιάσουμε και τον σχεδιασμό του Οργανισμού για το άμεσο μέλλον.    

Η Οργανική Δομή της ΑΗΚ αποτελείται από δυο Επιχειρησιακές Μονάδες και τις Κοινές Υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες σύμφωνα με τον Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό.  Η Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής και Προμήθειας αποτελεί το ανταγωνιστικό μέρος του Οργανισμού και η Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύων, με τις Δραστηριότητες Μεταφοράς και Διανομής, αποτελεί το μονοπωλιακό μέρος του Οργανισμού.  Οι Κοινές Υπηρεσίες αποτελούνται από πέντε Διευθύνσεις όπως φαίνεται στο Οργανόγραμμα καθώς και από την Επιτελική Μονάδα Οικονομικών.  Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου ενεργειακού Οργανισμού στην Κύπρο και τη νούμερο ένα κρίσιμη υποδομή, θέσαμε πρωταρχικό στόχο να διατηρήσουμε την ΑΗΚ στην ηγετική της θέση: πρωταγωνιστή στον ενεργειακό τομέα της χώρας.  Ένα Συμβούλιο, που για πρώτη φορά, διορίζεται κατόπιν εισηγήσεων του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία του.  Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της Πολιτείας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ΑΗΚ να παραμείνει ο στέρεος, δυνατός, ενεργειακός πυλώνας της Κύπρου.  Δεσμευτήκαμε λοιπόν, πως θα αγωνιστούμε για τη μετεξέλιξη και την περαιτέρω ενδυνάμωση του Οργανισμού, προσφέροντας με ασφάλεια και αξιοπιστία ποιοτικές υπηρεσίες στους τομείς της ενέργειας αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες πάντα με σεβασμό στην κοινωνία και ευαισθησία προς το περιβάλλον. 

Στο σημερινό, ευρύτερα ασταθές, οικονομικό περιβάλλον, μόλις αναλάβαμε καθήκοντα, με αίσθημα ευθύνης και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες της ΑΗΚ, αποφασίσαμε να μην αιτηθούμε οποιαδήποτε αύξηση στις διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.  Υπενθυμίζω ότι τα έσοδα της ΑΗΚ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα.  Στη βάση εγκεκριμένης μεθοδολογίας, η ΡΑΕΚ, επιτρέπει στην ΑΗΚ να έχει ελάχιστη ανάκτηση εξόδων από τις διατιμήσεις, ώστε να μπορεί να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα.  

Είναι μια πραγματικότητα, πως ο τομέας της ενέργειας αλλάζει συνεχώς και με ταχύτητα.  Τα νέα δεδομένα έχουν διαμορφώσει ένα απαιτητικό περιβάλλον, πολυάριθμων προκλήσεων, στο οποίο η ΑΗΚ καλείται να ανταποκριθεί.  Στις κύριες προκλήσεις για τον Οργανισμό περιλαμβάνονται, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ο ανταγωνισμός, η διασυνοριακή ηλεκτρική διασύνδεση, η έλευση και χρήση Φυσικού Αερίου, η αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, η λειτουργία της νέας Μονάδας παραγωγής στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, η αναβάθμιση των υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος και η συνέχιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.   

Προτεραιότητά μας είναι η υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που να θωρακίζει την αναπτυξιακή βιωσιμότητα του Οργανισμού σε συνάρτηση με την προσφορά καινοτόμων, ποιοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές, σε όσο το δυνατό πιο χαμηλές τιμές. 

Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών αποτελεί για εμάς κορυφαίο στόχο.  Η επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η προσθήκη πράσινης ενέργειας στο μείγμα παραγωγής της ΑΗΚ και η αποθήκευση ενέργειας αποτελούν μονόδρομο.  Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατή η σταθεροποίηση και ακολούθως η σταδιακή μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού σε όλους τους καταναλωτές, οικιακούς και επιχειρηματικούς.  Το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι αγαθό ζωτικής σημασίας και γι' αυτό πρέπει να παρέχεται στην καλύτερη δυνατή τιμή.  Η ΑΗΚ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στη ψηφιοποίηση του Οργανισμού στα πλαίσια της στρατηγικής της.  Τα θέματα κυβερνοασφάλειας αποτελούν κύριο μέλημά μας αφού ο Οργανισμός αποτελεί την πιο κρίσιμη υποδομή της Κύπρου.  Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός δράσεων που καλύπτει το σύνολο του Οργανισμού. 

Πέραν του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Τσέρι, εντός του 2023, έχει τεθεί σε λειτουργία και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Ακρωτήρι Λεμεσού.  Η ενέργεια που παράγεται από αυτό έχει κόστος μόλις 5 σεντ ανά κιλοβατώρα.  Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την πρώτη, έστω και μικρή, μείωση του κόστους της ενέργειας για όλους τους καταναλωτές.  Επίσης, σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία το Πάρκο Αχερά, ισχύος 8MW.  Παράλληλα, σχεδιάζονται, σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα και προχωρούν οι αδειοδοτήσεις για νέα έργα όπως η 2η φάση του ΦΒ Πάρκου Αχερά ισχύος 34MW.  Επιδίωξη μας είναι οι ΑΠΕ να έχουν σημαντική συνεισφορά στο ενεργειακό μείγμα της ΑΗΚ. 

Το πλάνο συμμετοχής της ΑΗΚ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως έχει εγκριθεί, επιτρέπει τη σταδιακή ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 600 MW μέχρι το 2032.  Έχουν ήδη εξασφαλιστεί άδειες κατασκευής για φωτοβολταϊκά δυναμικότητας 168MW περίπου.  Ήδη υπάρχει ανοιχτός διαγωνισμός για εξεύρεση γης ο οποίος έχει επεκταθεί για ακόμη ένα χρόνο, καθώς τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.  Παράλληλα έχουν γίνει αλλαγές ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα υποβολής περισσότερων τεμαχίων, με σχετικές τροποποιήσεις των κριτηρίων.  Καλούμε για ακόμη μια φορά τους συμπολίτες μας όπως ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα μας και υποβάλουν τις προσφορές τους στην ΑΗΚ για ενοικίαση της γης τους ώστε να συνεισφέρουν και οι ίδιοι τους στη πράσινη μετάβαση της Χώρας μας. 

Η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, υπογραμμίζει και την ανάγκη για δημιουργία υποδομών αποθήκευσης της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.  Η Αποθήκευση πράσινης ενέργειας, αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους της ευελιξίας που είναι απαραίτητη στα σύγχρονα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, ειδικά σ΄ αυτά με αξιόλογη διείσδυση ΑΠΕ. Στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει ηλεκτρική διασύνδεση με άλλα συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική, για την ασφάλεια και την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος. 

Υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη ΡΑΕΚ, προχωρούμε με την αδειοδότηση μεγάλου συστήματος αποθήκευσης στη Δεκέλεια (160 ΜWh).  Υποβάλαμε αίτηση για πολεοδομική άδεια και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα ανταπόκριση.  Παράλληλα ετοιμάζουμε έγγραφο προεπιλογής για εργολάβο/προμηθευτή μπαταριών.  

Ταυτόχρονα, μελετούμε τις δυνατότητες των μπαταριών για υποστήριξη του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το όφελος από την εγκατάστασή τους.  

Επιπρόσθετα, η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Μεταφοράς, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, έχουν προχωρήσει σε προκαταρκτική μελέτη για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, μέσω μπαταριών, συνολικής χωρητικότητας 240 ΜWh. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

Στο οικονομικό πεδίο, τα συνολικά έσοδα της ΑΗΚ το 2023 ανήλθαν στα €1,3 δις.  Τα συνολικά έξοδα έφτασαν στα €1,2 δις με κέρδος εργασιών ύψους €61 εκ και καθαρό κέρδος για το έτος ύψους €36 εκ.  Το κέρδος εργασιών αντιστοιχεί σε αποδοτικότητα 3,1% επί του μέσου καθαρού απασχολούμενου ενεργητικού.  Η βελτίωση στα αποτελέσματα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, οφείλεται στην εφαρμογή των διατιμήσεων από τον Ιούνιο του 2022 και τον τερματισμό της παραχώρησης έκπτωσης 65% στα τέλη χρήσης δικτύου τον Μάρτιο 2022. 

Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση €98,5 εκ. περίπου.  Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμου και στη μείωση της τιμής αγοράς ενέργειας από τρίτους (από €103,9 εκ. σε €63,3 εκ.).  Η αγορά ενέργειας από τρίτους (11 σεντ/KWh) περιλαμβάνει την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ και την αγορά ενέργειας από τη μεταβατική αγορά (κόστος αποφυγής/KWh). 

Η μείωση στο κόστος κατά περίπου 39%, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση στην τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ.  Αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕΚ, από 1η Μαΐου 2023 δεν μπορεί να ξεπερνά τα 11 σεντ ανά κιλοβατώρα στη χαμηλή τάση.  Στη συνολική μείωση του κόστους συνέβαλε και η μείωση στις μονάδες που αγοράστηκαν από ΑΠΕ, που είναι της τάξης του 24,8%.  Σημειώνεται ότι η μείωση στο κόστος αγοράς ενέργειας από τρίτους, περιορίστηκε από την αύξηση κατά 144% στις μονάδες που αγοράστηκαν από τη μεταβατική αγορά, η μέση τιμή της οποίας ήταν 20,4 σεντ ανά κιλοβατώρα.  

Το κόστος καυσίμου μειώθηκε από €671 εκ το 2022 σε €575 εκ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 14%. Η μείωση στο κόστος καυσίμων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην σταθεροποίηση και σταδιακή μείωση της επικρατούσας τιμής στην αγορά, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. 

Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων αυξήθηκε κατά 8 εκ. και ανήλθε γύρω στα €256 εκ. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της μέσης τιμής των δικαιωμάτων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία ανήλθε σε €83,93/δικαίωμα, σε σύγκριση με €80,02/δικαίωμα κατά το προηγούμενο έτος. 

Επισημαίνεται ότι το κόστος αυτό δεν αποτελεί «πρόστιμο» για ρύπους, αλλά προέρχεται από το γεγονός ότι όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής συμμετέχουν στο Σχέδιο Εμπορίας Δικαιωμάτων Θερμοκηπιακών Αερίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με αυτό, κάθε τόνος εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων πρέπει να καλύπτεται από ένα δικαίωμα εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων. 

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του 2024 παρατηρείται μείωση στην τιμή των δικαιωμάτων.  Εκμεταλλευόμενη τη μείωση στις τιμές, η ΑΗΚ από τις αρχές Ιανουαρίου 2024 μέχρι και σήμερα,  έχει προχωρήσει σε αγορά σημαντικού αριθμού επιπρόσθετων δικαιωμάτων με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει όταν η τιμή τους στην αγορά αυξηθεί. Η μέση τιμή αγοράς των επιπρόσθετων δικαιωμάτων ανέρχεται σε €64 περίπου. 

Θα περάσουμε τώρα να δούμε μαζί τα πιο σημαντικά θέματα ανά δραστηριότητα της ΑΗΚ.  Θα ξεκινήσουμε με την ΑΗΚ Παραγωγή και ένα σύντομο φιλμάκι που δείχνει τί υπάρχει πίσω από το φαινομενικά απλό πάτημα ενός διακόπτη, για να έχουμε στα σπίτια και στις επιχειρήσεις του τόπου μας, αδιάλειπτα, κάθε στιγμή, ηλεκτρικό ρεύμα.   

Σχετικά με το σύνολο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς της ΑΗΚ, το 2023, ο Σταθμός Βασιλικού, εγκατεστημένης ισχύος 868MW, παρήγαγε περίπου το 69%.  Ο Σταθμός Δεκέλειας εγκατεστημένης ισχύος 460MW, παρήγαγε το 31% και ο Σταθμός Μονής εγκατεστημένης ισχύος 150MW, παρήγαγε 1%.  Κατά το έτος αυτό συνεχίστηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων συντήρησης για ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των Μονάδων των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής. 

Εντός του 2023 συνεχίστηκε το έργο εγκατάστασης της νέας Μονάδας Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (ΜΑΣΚ 6) στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, δυναμικότητας 160 MW. Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου, ως κύριο καύσιμο και ντίζελ ως εναλλακτικό καύσιμο, με περιορισμένες ώρες λειτουργίας (500 ώρες ανά έτος).  Η αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της νέας Μονάδας είναι εντός του 2025. 

Παράλληλα, η ΑΗΚ προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μονάδες παραγωγής να είναι καθόλα έτοιμες και για χρήση φυσικού αερίου, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο για ηλεκτροπαραγωγή.  Απομένει ο απαραίτητος συντονισμός, με τις κατασκευάστριες εταιρείες, για τελικές ρυθμίσεις στις Μονάδες Παραγωγής και την οργάνωση των απαραίτητων Δοκιμών και Ελέγχων, μόλις καθοριστεί η ημερομηνία που το ΦΑ θα είναι διαθέσιμο.  

Σύντομα, ολοκληρώνεται η αποξήλωση των Μονάδων Ατμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής. Οι τέσσερεις αεριοστρόβιλοι (ισχύος 37,5 MW ο ένας) παραμένουν σε διαθεσιμότητα, έτοιμοι να τεθούν σε λειτουργία στην περίπτωση υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ή για  την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απώλειας παραγωγής από ΑΠΕ ή από άλλες συμβατικές Μονάδες.  Η μελλοντική αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου εξετάζεται στο πλαίσιο της μελέτης του Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΑΗΚ.  Στο πλαίσιο αυτό, η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης μπορεί να υποστηρίξει την περιοχή και να αποσυμφορήσει το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του αναπτυξιακού προγράμματος, αναδεικνύουν την ανάγκη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σημαντικής δυναμικότητας από την ΑΗΚ Παραγωγή.  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της σταθερότητας του συστήματος και με στόχο την ενδυνάμωση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, ως δεύτερο σημείο ηλεκτροπαραγωγής, η Διεύθυνση Παραγωγής προχωρεί με την αδειοδότηση για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης και συμβατικών Μονάδων. 

Η ΑΗΚ έχει ήδη υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις προς τη ΡΑΕΚ για την εγκατάσταση 2 Μονάδων ανοιχτού κύκλου, συνολικής δυναμικότητας περίπου 80MW (2 x 40MW), όπως επίσης και συστήματος αποθήκευσης (ισχύος 40MW/160MWh).  Εξειδικευμένος σύμβουλος ετοιμάζει τις προδιαγραφές για προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης δύο Μονάδων Παραγωγής, συνολικής ισχύος 80MW (2Χ40MW). 

Επαναλαμβάνω πως βασικός στόχος του Οργανισμού είναι να μειωθεί η εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα και να αυξηθεί η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη δραστηριότητα της ΑΗΚ, την ΑΗΚ Μεταφορά.  Εντός του 2023 ολοκληρώθηκε η φάση Β για το Έργο που αφορά στο Νέο Υποσταθμό Μεταφοράς  Μονής.    

Παράλληλα, εκτελέστηκαν εργασίες για Έργα που συνεχίζουν να υλοποιούνται στο πλαίσιο της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ στο Δίκτυο Μεταφοράς και της αναβάθμισης του Δικτύου Μεταφοράς.  Συγκεκριμένα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης των Υποσταθμών Ορούντας, Στροβόλου, Ύψωνα, Μαρί και άλλους. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται και συγχρηματοδοτούμενα έργα εγκατάστασης και αναβάθμισης Υποσταθμών Μεταφοράς, συνολικής αξίας €43 εκ.  Τα έργα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027 και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το 70% του κόστους.  Επιπρόσθετα, ξεκινά η αναβάθμιση γραμμών μεταφοράς με τη μέθοδο αλλαγής του αγωγού (reconductoring) αξίας €10 εκ.   Με την αναβάθμιση των γραμμών αυτών επιτυγχάνεται η αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης περισσότερων έργων ΑΠΕ.

 

Τα Έργα αφορούν: 

Κατασκευή νέων Γραμμών Μεταφοράς 132kV και αποξήλωση υφιστάμενων συνδέσεων όπως Υποσταθμός Κοφίνου – Αλάμπρας, Υποσταθμό Μεταφοράς Ύψωνα – Ανατολικό, Υποσταθμό Ύψωνα – Τριμίκλινη, Εγκατάσταση Νέου Πρωτεύοντα Υποσταθμού Νέο Λιμάνι στη Λεμεσό, αναβάθμιση Υποσταθμού Ύψωνα, και άλλα εξίσου σημαντικά έργα, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο Δίκτυο Μεταφοράς. 

Από τη Δραστηριότητα της ΑΗΚ Διανομής, κατά το 2023, τοποθετήθηκαν 215 χιλιόμετρα εναέριων γραμμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, 323 χιλιόμετρα υπογείων καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ενώ εγκαταστάθηκαν 113 εναέριοι μετασχηματιστές και 128 επίγειοι Υποσταθμοί Διανομής.  Η σταδιακή αυξημένη επέκταση του υπόγειου δικτύου σε δήμους, κεντρικές πλατείες χωριών και τουριστικές περιοχές, επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό της ΑΗΚ τα τελευταία χρόνια, σε μια πορεία με αισθητικά, λειτουργικά, και περιβαλλοντικά οφέλη.    

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα που αφορά στις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων:  κατά το 2023 συνδέθηκαν στο Δίκτυο της ΑΗΚ 18.500 νέα ΦΒ συστήματα ιδιοκατανάλωσης.  Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί 55.000 ΦΒ συστήματα αυτής της μορφής, κυρίως για οικιακή χρήση, συνολικής ισχύος 320MW. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης – Geographical Information System αποτελεί βασικό πυλώνα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Δικτύων και των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως η διαχείριση του Ηλεκτρικού Συστήματος και των διεπαφών του με τα άλλα συστήματα πληροφορικής των Δικτύων, όπως είναι το SCADA, το Metering Data Management System, το Advanced Metering Infrastructure και άλλα.  Η ΑΗΚ κατά το 2023 πέτυχε ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση, την ESRI Success Story, για τις καινοτόμες εφαρμογές της συγκεκριμένης Πλατφόρμας Geographical Information System. 

Επίσης, ο Οργανισμός προχωρά στην Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου για τις ανάγκες λειτουργίας και υποστήριξης του Ηλεκτρικού Δικτύου που περιλαμβάνει το δίκτυο οπτικών ινών και για τη σταδιακή αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου Συστήματος Τηλεχειρισμού Φορτίου.  Σε πρώτη φάση αποφασίστηκε εγκατάσταση νέου συστήματος ελέγχου του Οδικού Φωτισμού.   Η συνολική δαπάνη ανέρχεται γύρω στα €46 εκατ. και το 70% του ποσού αυτού είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.  Το πιλοτικό πρόγραμμα για ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών είναι ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωσή του εντός Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με Απόφαση της ΡΑΕΚ, η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Διανομής προχωρά σε μελέτη με αντικείμενο τον ανασχεδιασμό του Δικτύου της δεκαετίας 2021-2030.  Εδώ θα απαιτηθούν, μεταξύ άλλων, μεγάλες αναβαθμίσεις/επεκτάσεις του δικτύου και η εισαγωγή «ευφυίας» σε αυτό.  Η απαιτούμενη δαπάνη υπολογίζεται στα €150 εκατ.  

Παράλληλα, προγραμματίζεται ο Εκσυγχρονισμός, η Αυτοματοποίηση και η Υποστήριξη του Εξοπλισμού του Δικτύου Διανομής.  Το έργο αυτό περιλαμβάνει αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού με αντίστοιχο σύγχρονο, νέο αυτοματοποιημένο εξοπλισμό σε 1.500 υποσταθμούς την περίοδο 2022-2030 με δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού και λήψης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.  Η συνολική δαπάνη των Έργων Αυτοματοποίησης και SCADA ανέρχεται στα €27 εκ και το 70% είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 

Στις μεγάλες αλλαγές που έχουν τροχοδρομηθεί, εντάσσονται και οι έξυπνοι μετρητές των οποίων σύντομα ευελπιστούμε να ξεκινήσει η εγκατάστασή τους.  Μετά από καθυστερήσεις λόγω προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και στο Διοικητικό Δικαστήριο, αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου που θα καθορίσει την κατακύρωση της προσφοράς στον επιτυχόντα προσφοροδότη και την έναρξη του έργου.  Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι το 2027. 

Οι έξυπνοι μετρητές, το Σύστημα Ελέγχου Διανομής SCADA/ADMS και το σύστημα διαχείρισης των μετρητικών δεδομένων Metering Data Management System, αποτελούν θεμέλιο αξιοπιστίας και διαφάνειας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.  Αποτελούν τη βάση των έξυπνων δικτύων που αναπτύσσονται από την ΑΗΚ. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ενεργειακής ροής στο δίκτυο με αξιοπιστία και διαφάνεια.  

Με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών επιτυγχάνεται: 

  • Η διευκόλυνση του ανοίγματος της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

  • Η περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

  • Η άμεση πληροφόρηση του πελάτη για την κατανάλωσή του και άλλα δεδομένα – Ο πελάτης θα μπορεί να διαμορφώνει την ενεργειακή του συμπεριφορά και θα λειτουργεί τις συσκευές του σε ώρες εκτός αιχμής που η τιμή της κιλοβατώρας είναι χαμηλότερη από αυτή που θα ισχύει σε ώρες αιχμής.  

  • Η εξ' αποστάσεως λήψη δεδομένων (όσο αφορά την τιμολόγηση & το προφίλ του πελάτη)

  • Η υποστήριξη προηγμένων συστημάτων τιμολόγησης (διατιμήσεις)

  • Η Διευκόλυνση εντοπισμού βλαβών και επομένως η γρηγορότερη επαναφορά της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

  • Η εξ' αποστάσεως διακοπή και επανασύνδεση παροχής

  • Η πρόληψη και ανίχνευση ρευματοκλοπής

  • Η διαχείριση φορτίου

  • Η Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου της ΑΗΚ και άλλα. 

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Δασών όπως είναι δημοσιευμένα στην επίσημη ιστοσελίδα του, ένα ποσοστό της τάξης του 2% οφείλεται σε βραχυκύκλωμα καλωδίων του Ηλεκτρικού Δικτύου, το οποίο αν και σε χαμηλά ποσοστά το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και κάνουμε πολλαπλές δράσεις στο πλαίσιο περαιτέρω μείωσης του ποσοστού αυτού. 

Αναφορικά με το θέμα λήψης μέτρων για μείωση του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών, σε δασικές περιοχές, έχει συσταθεί Ομάδα εργασίας από λειτουργούς της ΑΗΚ, του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Θήρας, για εξεύρεση τρόπων μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.  Προτεραιότητα της Ομάδας καθορίστηκε η περιοχή του Κρατικού Δάσους Πάφου (Περιοχή Natura 2000).  Ετοιμάστηκε μελέτη για μετακίνηση της γραμμής και αντικατάσταση αγωγών Μέσης Τάσης από επενδυμένους αγωγούς δυτικά της κοινότητας Τσακκίστρας προς το φράγμα Μαύρες Συκιές.  Με την έγκριση της μελέτης από το Τμήμα Περιβάλλοντος η ΑΗΚ θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου. 

Μετά την πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2023, αποφασίστηκε από τα Αρμόδια Υπουργεία όπως ο Δασικός Σταθμός στον Σταυρό της Ψώκας και οι Κεραίες του υψώματος «Χορτερή», τροφοδοτηθούν από το εναέριο δίκτυο της ΑΗΚ στη δυτική πλευρά του Κρατικού Δάσους και συγκεκριμένα της περιοχής του χωριού Λυσός.  Η τροφοδοσία αποφασίστηκε να γίνει μέσω ενός νέου υπογείου καλωδίου Μέσης Τάσης μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων, που θα τοποθετηθεί κατά μήκος του υφιστάμενου ασφάλτινου δρόμου.  Επειδή και αυτό το έργο χωροθετείται σε περιοχή Natura 2000 απαιτήθηκε και πάλι να ετοιμαστεί Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που έχει υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση.  

Επιπρόσθετα έχουν εκπονηθεί μελέτες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών των εναέριων δικτύων της ΑΗΚ περιμετρικά του Κρατικού Δάσους Πάφου και Λεμεσού, με πλήρως μονωμένους αγωγούς στις περιοχές της Κοινότητας Πωμού, βορειοδυτικά του Κρατικού Δάσους Πάφου, στην περιοχή “Σελλάδη του Άππη", βορείως του Κρατικού Δάσους Πάφου, στην περιοχή της Κοινότητας Κάμπου της Τσακκίστρας, ανατολικά του Κρατικού Δάσους Πάφου, στην περιοχή μεταξύ μοναστηριού Κύκκου και Κοινότητας Μηλικουρίου, νοτιοανατολικά του Κρατικού Δάσους Πάφου, στην περιοχή της Κοινότητας Γερακιών και στον Δρόμο της Κοινότητας Φοινιού – Μοναστήρι Τροοδίτισσας. 

Να αναφέρω στο σημείο αυτό πως, η Υπηρεσία Θήρας μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Bonelli Eastmed για την προστασία του σπιζαετού (Aquila Fasciata) στην Ανατολική Μεσόγειο, απευθύνθηκε στην ΑΗΚ για προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικών υλικών σε πασσάλους εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης της ΑΗΚ.  Ταυτόχρονα θα τοποθετούνται και υλικά αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών (Bird Diverters) στις γραμμές μεταφοράς.  

Η ΑΗΚ μέσα από τις δραστηριότητες της παράγει, μεταφέρει, διανέμει και προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια.  Περνούμε λοιπόν τώρα στην ενότητα της ΑΗΚ Προμήθεια.   Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στις 4 200 GWh (Giga Watt Hours) παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης του 6% περίπου σε σύγκριση με το 2022 που ήταν στις 4.466 GWh.  

Ο συνολικός αριθμός των πελατών σημείωσε μια αύξηση της τάξης του 2% (από 604 χιλιάδες το 2022 σε 616 χιλιάδες το 2023).  Όπως φαίνεται από το διάγραμμα οι κύριες κατηγορίες πωλήσεων είναι η Εμπορική και η Οικιακή με 40% και 37% αντίστοιχα, ακολουθούμενη από τη Βιομηχανική με 18%.  Οι γεωργικές πωλήσεις και οι πωλήσεις οδικού φωτισμού ανέρχονται σε 4% και 1% αντίστοιχα. 

Η ΑΗΚ Προμήθεια συνέχισε τις ενέργειες της για την προετοιμασία της συμμετοχής της στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.  Το έργο του λογισμικού Energy Trade Risk Management για την συμμετοχή της ΑΗΚ Προμήθειας στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού έχει ξεκινήσει από την ανάδοχο εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2022. Το έργο καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού Αγοράς στο συγκεκριμένο σύστημα, έχουν ολοκληρωθεί.  

Η τελική δοκιμή του συστήματος αναμένεται να γίνει στη διάρκεια της 3ης δοκιμαστικής περιόδου της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, που έχει προγραμματιστεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου στις αρχές του 2025.  Η ΑΗΚ Προμήθεια έλαβε επιτυχώς μέρος και στις δύο προηγούμενες δοκιμαστικές περιόδους λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και του συγκεκριμένου λογισμικού διαχείρισης, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022. 

Η ΑΗΚ Προμήθεια εξασφάλισε και ακύρωσε Εγγυήσεις Προέλευσης, πιστοποιώντας ως πράσινη την κατανάλωση πελατών της για το 2023.  Ήταν ο μόνος Προμηθευτής που δραστηριοποιήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης της Κύπρου εντός του ίδιου έτους. 

Στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2023, οκτώ Ανεξάρτητοι Προμηθευτές και αριθμός παραγωγών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 280 MW.  Οι Παραγωγοί συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τους Προμηθευτές για την πώληση ενέργειας.  Οι Προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις με πελάτες για την προμήθεια ενέργειας. Το μερίδιο αγοράς των Προμηθευτών στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς για το 2023, αποτελεί περίπου το 9% της εθνικής κατανάλωσης. 

Η ΑΗΚ Προμήθεια εκκαθαρίζεται για την συνολική περίσσεια ή το έλλειμμα παραγωγής στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς. Η ΑΗΚ Προμήθεια  αγοράζει δηλαδή υποχρεωτικά όση Ενέργεια παραχθεί από τους συμμετέχοντες Παραγωγούς  στην μεταβατική Αγορά και δεν καταναλωθεί αντίστοιχα από τους συμμετέχοντες Προμηθευτές (η εκκαθάριση αυτή γίνεται ανά μήνα) στην τιμή του εκάστοτε «Κόστους Αποφυγής», όπως αυτό υπολογίζεται με βάση την μεθοδολογία της ΡΑΕΚ.  Η τιμή αυτή επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές ,συμπεριλαμβανομένων της τιμής καυσίμων, του κόστους των ρύπων, του κόστους της συντήρησης των συμβατικών μονάδων κλπ.  Η μέση τιμή του κόστους αυτού ανέρχεται στα 20,4 σεντ ανά κιλοβατώρα. 

Με βάση την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με αρ. 112/2023, όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής είναι κάτω από 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, τότε η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ ισούται με την εκάστοτε τιμή του Κόστους Αποφυγής της Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής. Όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh, τότε η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ είναι 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση. Η τιμή για τη Μέση και Ψηλή Τάση υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων απωλειών της εξαμηνίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύ Αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 

Συνεχίστηκε και το 2023 η εκστρατεία προώθησης της ηλεκτρονικής παραλαβής λογαριασμών.  Σκοπός είναι να ενημερωθούν οι πελάτες της ΑΗΚ Προμήθεια για τα οφέλη να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον λογαριασμό ρεύματος.  Με την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο πελάτης επιλέγει ένα Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, το οποίο ενισχύεται οικονομικά από την ΑΗΚ μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων από την καταβολή ταχυδρομικών τελών και χρήση χαρτιού εκτύπωσης.  Η απήχηση της συγκεκριμένης δράσης στους πελάτες μας, οδήγησε την ΑΗΚ Προμήθεια στη συνέχισή της έως και το τέλος του 2024.  Σημειώνεται, πως κατά το 2023, η ΑΗΚ Προμήθεια κατέβαλε συνολικά 34.000 ευρώ σε επιλεγμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.  

Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για ηλεκτρονική παραλαβή του λογαριασμού, το 2017, λάμβαναν τον λογαριασμό τους ηλεκτρονικά 38 000 πελάτες.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, μέχρι το τέλος του 2023, ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 162 500 πελάτες. 

Περνάμε τώρα στις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ.  Αυτές περιλαμβάνουν: τη Μονάδα Αφαλάτωσης, τη συμμετοχή στην Υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου, την Αναβάθμιση του Οδικού Φωτισμού, την Υπηρεσία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το ΦΒ Πάρκο στο Τσέρι, τις προσφερόμενες υπηρεσίες ΑΠΕ προς τρίτους, την Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς και τα έξυπνα φωτιστικά και τους έξυπνους πασσάλους στο πλαίσιο της αναβάθμισης πόλεων σε έξυπνες πόλεις, τις αποκαλούμενες και ως smart cities. 

Η Υποδομή Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αποτελείται από 30 φορτιστές ημιταχείας φόρτισης και 2 φορτιστές ταχείας φόρτισης σε διάφορα σημεία Παγκύπρια, με 64 θέσεις φόρτισης, ενώ προγραμματίζεται η εγκατάσταση τριών νέων ταχυφορτιστών.  Σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και σύμφωνα με το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000», σχεδιάζεται η εγκατάσταση 18 νέων φορτιστών ημιταχείας φόρτισης σε Δημόσιους χώρους.  

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία e-charge αναβάθμισε το λογισμικό διαχείρισης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα, μέσω της νέας εφαρμογής (app) στους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, να φορτίσουν τα οχήματα τους χωρίς να είναι συνδρομητές της υπηρεσίας πληρώνοντας με την τραπεζική τους κάρτα.  Παράλληλα, η ΑΗΚ μελετά την κατασκευή ΦΒ πάρκου για τις ενεργειακές ανάγκες της ηλεκτροκίνησης εξασφαλίζοντας τη φόρτιση με πράσινη ενέργεια. 

Η ΑΗΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 405 σχολεία της Κύπρου, συνολικής ισχύος 4,9MW, παράλληλα με θερμομόνωση 84.000 τετραγωνικών μέτρων και αντίστοιχη υγρομόνωση στις επιφάνειες όπου εγκαταστάθηκαν τα ΦΒ συστήματα.  Το έργο αυτό προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία, μειώνοντας κατά 30% τη συνολική κατανάλωση. 

Η ΑΗΚ έχει προχωρήσει σε Συμφωνία με τον ΟΚΥπΥ για την παροχή Συμβουλευτικής Υπηρεσίας και Τεχνικής Υποστήριξης, ως προς την εγκατάσταση, στο χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος περίπου 1,3MW.  Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024. 

Ο Οργανισμός παρέχει επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη στο αξιόλογο έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατασκευής και λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Απόλλων, ισχύος 5 MW και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 2,35MWh.  Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

​Η ΑΗΚ μέσα στο πλαίσιο της Νομοθεσίας, όπου καθορίζεται ως Υπόχρεο Μέρος, ετοιμάζει ειδικά σχέδια προς τους πελάτες της, για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω επιχορήγησης φωτιστικών, λαμπτήρων και κλιματιστικών. 

Η ΑΗΚ είναι πιστοποιημένη από το 2010 με το Πρότυπο ISO9001, που αφορά στο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας.  Είναι επίσης, πιστοποιημένη από το 2022 με το Πρότυπο  ISO45001, που αφορά στο σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας σε όλες τις δραστηριότητές της. Επιπρόσθετα, η ΑΗΚ ακολουθεί πλέον σταθερή τροχιά για τη μείωση του οικολογικού της αποτυπώματος και οι προσπάθειές της υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις.  Είναι Πιστοποιημένη και με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Περιβάλλοντος  ISO14001, κάτι που επιβεβαιώνει τη στάση υπευθυνότητας του Οργανισμού προς το περιβάλλον και την κοινωνία του τόπου.  Όλα τα πιστοποιητικά της ΑΗΚ είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, μέσω του Επίσημου Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης. 

Όσον αφορά τα εργαστήρια, είναι Πιστοποιημένα με το ISO17025 που αφορά τη Διαπίστευση των Εργαστηρίων στους ΗΣ Δεκέλειας και Βασιλικού καθώς και στο Κέντρο Ελέγχου και Διαπίστευσης Μετρητών της Διανομής. 

Η ΑΗΚ έχει δημοσιεύσει την πρώτη της έκθεση αειφόρου ανάπτυξης για το 2022.  Αυτή περιλαμβάνει τις Πολιτικές, τις δράσεις και τις επιδόσεις του Οργανισμού σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (μοντέλο ESG).  Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Οργανισμό, καθώς υιοθετούνται νέες πρακτικές που ενισχύουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και βασίζεται στα διεθνή πρότυπα αποτύπωσης εκθέσεων αειφορίας που έχουν δημιουργηθεί από το Global Reporting Initiative (GRI).  

Μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων ESG προβαίνουμε στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των δράσεων μας στα θέματα ESG.  Με την παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών απόδοσης, επιδιώκουμε τη μεγιστοποίηση του θετικού μας αντικτύπου στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία του τόπου. 

Επόμενος στόχος μας είναι η εναρμόνιση της ΑΗΚ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), για τον απολογισμό του έτους 2025. Η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί ως μέρος του Management Report, μαζί με τις Οικονομικές καταστάσεις εντός του 2026 και θα βασίζεται στα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα European Sustainability Reporting Standards (ESRS), όπου θα απαιτείται πλέον και η εξωτερική διασφάλιση. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ΑΗΚ αποτελεί τον βραχίονα της εθελοντικής δέσμευσης του Οργανισμού σε προγράμματα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έργα και δράσεις της ΑΗΚ με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διαχρονικών σχέσεων εμπιστοσύνης, που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με την Κυπριακή Κοινωνία.  Κύριοι άξονες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ αποτελούν η Υγεία και η Ασφάλεια, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η Εκπαίδευση, η Φιλανθρωπία και ο Αθλητισμός. 

Η ΑΗΚ είναι ένας Οργανισμός ζωτικής σημασίας για τον τόπο.  Οφείλει να αλλάζει και να συμπορεύεται με τα νέα δεδομένα, τις νέες τάσεις, τις νέες απαιτήσεις του τομέα ενέργειας.  Τίποτα δεν είναι σήμερα ίδιο με αυτό που ήταν χθες.  Και τίποτα δεν θα είναι αύριο ίδιο με αυτό που είναι σήμερα.  Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα και να κάνουμε τα βήματα εκείνα που έχει ανάγκη η ΑΗΚ για το μέλλον της.   

Τα βήματα για έναν Οργανισμό καθαρά προσανατολισμένο προς την πράσινη ενέργεια.  Έναν Οργανισμό που η ψηφιακή τεχνολογία είναι αναπόσπαστο μέρος της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητάς του.  Έναν Οργανισμό καθαρά πελατοκεντρικό, που παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες του.   

Η ΑΗΚ κινείται σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.  Είναι ο στέρεος ενεργειακός πυλώνας της Κύπρου και των κατοίκων της.  Εγγυητής της πράσινης ενεργειακής μετάβασης του τόπου.   Γνωρίζουμε καλά πως προσφέρουμε ένα πολύτιμο αγαθό.  Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξέλιξη των υποδομών και στην προσπάθεια το αγαθό αυτό να είναι διαθέσιμο σε όλους σε όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιμές.    

 

Αγαπητοί Προσκεκλημένοι 

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή παρουσίαση, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύριο Γιώργο Παπαναστασίου για τη στενή και εποικοδομητική μας συνεργασία, καθώς και όλους τους λειτουργούς του Υπουργείου για την υποστήριξή τους.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω στην Κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, σε όλους τους Κυβερνητικούς Φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις οποίες η ΑΗΚ συνεργάζεται, καθώς επίσης και στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για την προβολή του έργου και του ρόλου του Οργανισμού. 

Τέλος, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, κ Άδωνι Γιασεμίδη και όλα τα μέλη της Διεύθυνσης, τις ηγεσίες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και όλους τους εργαζομένους.  Ευχαριστίες επιθυμώ να εκφράσω και στην τέως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου και στα Μέλη του τέως Διοικητικού Συμβουλίου για το αξιόλογο έργο που έχουν επιτελέσει.   

Ο κοινός μας στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη της ΑΗΚ, του Οργανισμού που, με την ενέργειά του, δίνει ενέργεια ζωής στην Κύπρο!    

Σας ευχαριστώ.