2ο πυροσβεστικό όχημα παραδίδει η ΑΗΚ

​​​Το περιβάλλον αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΗΚ. Το κρίσιμο αυτό θέμα, δεν αφορά μόνο την κοινωνία, τους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα. Σχετίζεται άμεσα με την πολιτική αειφόρου ανάπτυξης που εφαρμόζει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.  

Η ΑΗΚ ,τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 παρέδωσε δεύτερο πυροσβεστικό όχημα στην Κοινότητα Πελενδρίου.  Εκ μέρους της ΑΗΚ, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων παρέδωσαν στην Κοινότητα Πελενδρίου ένα σύγχρονο και ευέλικτο πυροσβεστικό όχημα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ Κλέλια Βασιλείου και ο πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ. Ανδρέας Μαραγκός.  Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ Γιώργος Νικολέττος ευχήθηκε στην Κοινότητα όπως το ευέλικτο αυτό πυροσβεστικό όχημα να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν αλλά αν το χρειαστούν, να είναι αποτελεσματικό!"

Με την ευγενική αυτή χορηγία της ΑΗΚ, οι κάτοικοι της Κοινότητας έχουν πλέον μαζί τους ένα πολύ σημαντικό εφόδιο στη μάχη κατά των πυρκαγιών.  Για το οικοσύστημα και τη βιωσιμότητα μιας ορεινής κοινότητας, όπως το Πελένδρι, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από το δάσος.

​Τα δάση είναι πηγή ζωής, μα και η ΑΗΚ, δίνει ενέργεια ζωής!

​ 

-Τέλος -