Σ​υμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ

​Σε συνέχεια της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΦΑ (Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου) και ΑΗΚ στις 9 Μαρτίου, με θέμα τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), η ΑΗΚ ανακοινώνει πως, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμφωνία, προχώρησε στην καταβολή του συνολικού ποσού των €43 εκ.  Η ΑΗΚ πλέον μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ με ποσοστό 30%.  

Η συμφωνία αυτή αποτελεί κατάληξη μιας πολυετούς προσπάθειας και ενδυναμώνει το ρόλο της ΑΗΚ στη νέα ενεργειακή εποχή. Ειδικά μέσα στη διαφορετική πραγματικότητα της πανδημίας του Cοvid-19, όπου δημιουργούνται επιπρόσθετες σημαντικές και πολυδιάστατες προκλήσεις.

Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες του ευρύτερου περιβάλλοντος, η ΑΗΚ στο πλαίσιο της αποστολής της, με σύνεση και ευθύνη, υλοποιεί το στρατηγικό της σχεδιασμό. Κύριος στόχος είναι η ενεργειακή ισχυροποίηση της Κύπρου. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από: την ανάπτυξη υποδομών έλευσης Φυσικού Αερίου και τη διεύρυνση αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συμμετοχή της ΑΗΚ σε αυτό το μεγάλης στρατηγικής σημασίας και εθνικής αξίας έργο, αποτελεί μία κομβική εξέλιξη για τον Οργανισμό και το ενεργειακό μέλλον του τόπου μας. 
​​

-Τέλος-


 

Υπεύθυνος Τύπου:  30 Απριλίου 2020

​