Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης της ΑΗΚ σχετικά με θέμα επαγγελματικού ασυμβίβαστου

​Αναφορικά με σχετικό δημοσίευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα ακόλουθα:   


​Όπως είναι γνωστό τα Μέλη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων σε Ημικρατικούς Οργανισμούς διορίζονται από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.  Σύμφωνα με τη νομοθεσία εντός τριών μηνών από την ανάληψη δημοσίου αξιώματος τα άτομα που διορίζονται καλούνται να υποβάλουν δήλωση επαγγελματικού ασυμβίβαστου.  Οι δηλώσεις αυτές εννοείται πως περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που είναι άκρως εμπιστευτικά και ουδεμία πρόσβαση έχουν Πρόεδρος ή άλλα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.


Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της ΑΗΚ, δεν είχαν ούτε πρόσβαση ούτε ενημέρωση για το περιεχόμενο της δήλωσης επαγγελματικού ασυμβίβαστου του συγκεκριμένου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης δεν έχουν δικαιοδοσία για διεξαγωγή έρευνας ή εξέταση αυτοβούλως.


Στις 06 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή Ασυμβίβαστου έστειλε εμπιστευτική επιστολή στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κ Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου,  για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για συγκεκριμένο λόγο με συγκεκριμένες πληροφορίες - ιδιοκτησία ΦΒ πάρκου που είχε σύμβαση με την ΑΗΚ - με την οδηγία να ενημερωθεί και να τοποθετηθεί.  Η Πρόεδρος αφού έλαβε την επιστολή στις 09 Φεβρουαρίου 2023, ζήτησε γραπτώς να διεξαχθεί η ζητούμενη έρευνα για να διαπιστωθεί η ορθότητα των πληροφοριών αποστέλλοντας επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2023.


Ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ με επιστολή ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2023 και την επόμενη ημέρα η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ προώθησε την απαντητική της επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ασυμβίβαστου.  Σημειώνεται πως παράλληλα η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενημερώθηκε από το Μέλος ότι υπέβαλε την παραίτηση του.

 

Διευκρινίζεται  ότι η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είχαν καμία πρότερη πληροφόρηση για οποιεσδήποτε ασυμβίβαστες επαγγελματικές δραστηριότητες του Μέλους αυτού.  Παράλληλα, μόλις πληροφορήθηκε η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ για το θέμα αυτό άμεσα διατάχθηκε έρευνα και άμεσα ανταποκρίθηκαν στην Επιτροπή Ασυμβίβαστου.

 

Επαναλαμβάνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ έπραξε ως όφειλε στο πλαίσιο της καθορισμένης από το Νόμο δικαιοδοσίας του.  Το συγκεκριμένο θέμα είναι  αρμοδιότητα της Επιτροπής Ασυμβίβαστου που υπάγεται στην Πολιτεία.

 

Η ΑΗΚ βρίσκεται όπως πάντα στη διάθεση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωση για τις όποιες διευκρινίσεις χρειάζονται, έτσι ώστε να μεταφέρεται εμπεριστατωμένα η πληροφόρηση σε σχέση με τον Οργανισμό.  

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  10 Μαρτίου 2023