Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην Παρουσίαση των Πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2023

Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην Παρουσίαση των Πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2023

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ, Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, στις 12:30 μ.μ

 

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ,

Αγαπητέ Γενικέ,

Κυρίες και κύριοι,

Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ για να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην Παρουσίαση των Πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2023.

Από την αρχή της Διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη, κληθήκαμε να διαχειριστούμε την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και οδήγησε σε ραγδαίες αυξήσεις και αστάθεια των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να προστατεύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λάβαμε μια σειρά από μέτρα, το κόστος των οποίων ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα εκ των μέτρων, το οποίο αποφασίσαμε να παρατείνουμε έως και τον ερχόμενο Οκτώβριο, είναι η κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρισμού.

Οι προσπάθειές μας για θωράκιση της οικονομίας από τις υψηλές τιμές ενέργειας δεν πρέπει να περιορίζονται όμως σε τέτοιου είδους οριζόντια μέτρα, τα οποία δεν μπορεί παρά να είναι προσωρινά, αφού ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. 

Επιβάλλεται να λάβουμε μέτρα που να είναι πιο αποτελεσματικά, όπως η μείωση των θερμοκηπιακών αερίων, η απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα και η εντατικοποίηση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, μέσω της προώθησης της ιδιοκατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών, της ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και της προώθησης της πράσινης ενέργειας σε γεωργικές δραστηριότητες, όπως η άρδευση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, για τα έτη 2024 – 2025 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ προκήρυξαν ή αναμένεται να προκηρύξουν Σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 148 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας Μεγάλων Επιχειρήσεων, 17 εκατομμύρια ευρώ.

 • Σχέδιο για Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 14,4 εκατομμύρια ευρώ.

 • Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες, 30 εκατομμύρια ευρώ.

 • Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, 20 εκατομμύρια ευρώ, και

 • Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, 20 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία κάποιων συμπολιτών μας να βρουν ιδία κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για net metering ή virtual net metering, δημιουργήσαμε ένα νέο, αναβαθμισμένο Σχέδιο για φωτοβολταϊκά σε οικίες για να βοηθήσουμε όσους δεν διαθέτουν το αρχικό κεφάλαιο να προβούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Ουσιαστικά, με τη νέα Κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους», δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους συμπολίτες μας να αποπληρώσουν το κόστος για την εγκατάσταση με δόσεις, μέσω του λογαριασμού τους για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την ΑΗΚ για την πολύτιμη βοήθειά της τόσο σε σχέση με την εφαρμογή του Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ιδία κατανάλωση όσο και για το Σχέδιο για τις κατοικίες και, συγκεκριμένα, την Κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους».

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, και το Υπουργείο Ενέργειας με τη σειρά του στήριζε και στηρίζει έμπρακτα το έργο και τις αποφάσεις της ΑΗΚ με τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Υπέβαλε στη ΡΑΕΚ το πρόγραμμα της Αρχής σε σχέση με την ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως αυτό εκπονήθηκε από την ΑΗΚ.

 • Στήριξε τα αιτήματα της ΑΗΚ για χρηματοδότηση εργασιών για αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του δικτύου.

 • Υποστήριξε και πέτυχε παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τη συνέχιση της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια μέχρι το τέλος του 2029.

 • Προώθησε και πέτυχε τη δημιουργία νέων θέσεων για ενίσχυση όλων των βασικών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.

 • Υποστηρίζει την απόφαση για αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια και καταβάλλει προσπάθειες για κάλυψη των σχετικών δαπανών με τη συμβολή όλων των τελικών πελατών.

 • Επικοινωνεί, μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων, με τις αρμόδιες Αρχές για επίσπευση της αδειοδότησης των κρίσιμων έργων υποδομής.

 • Καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για εξεύρεση οριστική λύσης με σκοπό την ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ιδιοκτησίας της ΕΤΥΦΑ, στην οποία συμμετέχει η ΑΗΚ. Το έργο είναι εξαιρετικής σημασίας για την Κύπρο, αφού η έλευση του φυσικού αερίου θα οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και στη μείωση των ρύπων από τη χρήση του στην ηλεκτροπαραγωγή. Κατ' επέκταση, αναμένεται να οδηγήσει και σε μείωση στην τιμή του ηλεκτρισμού.

Παράλληλα, το Υπουργείο μας υποστήριξε το αίτημα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς, ώστε να δύνανται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας. Η σχετική παρέκκλιση εξασφαλίστηκε και αποτελεί πλέον κοινοτικό κεκτημένο εντός της νέας Οδηγίας για βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2024. 

 ​

Κυρίες και κύριοι,

Είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια ο αγαπητός Πρόεδρος θα αναλύσει λεπτομερώς τα επιτεύγματα του Οργανισμού μέσα στο 2023, ενώ θα αναφερθεί και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θα ολοκληρώσω, λοιπόν, τον χαιρετισμό μου με τις απαιτήσεις που έχουμε ως Κυβέρνηση από την ΑΗΚ, καθώς επίσης και το όραμά μας για τον Οργανισμό.

Η ΑΗΚ, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να προωθήσει γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πιστή εφαρμογή του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου και της αναβάθμισης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές στις συναντήσεις που είχα τόσο με το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και με τη διοίκηση και το προσωπικό της ΑΗΚ, επείγει η υλοποίηση των έργων αναβάθμισης και ψηφιοποίησης του δικτύου, ώστε να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με την περαιτέρω διείσδυση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ και να μειωθούν οι περικοπές της πράσινης ενέργειας.

Ο κοινός μας στόχος για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και, ιδιαίτερα, για μια αγορά ηλεκτρισμού βιώσιμη και πλήρως ελευθεροποιημένη, προϋποθέτει μια ΑΗΚ σύγχρονη, ευέλικτη και ανταγωνιστική, η οποία να συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειές μας για στροφή στην πράσινη και κυκλική οικονομία. Είναι, άρα, επάναγκες το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό της Αρχής, να εργαστούν σκληρά και με επαγγελματισμό προς αυτή την κατεύθυνση και, εκ μέρους της Πολιτείας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, αρωγός στην προσπάθεια επίτευξης αυτών των στόχων.

Η ΑΗΚ μπορεί και πρέπει να καταστεί σημείο αναφοράς για όλες τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά ηλεκτρισμού, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που παρέχει και, φυσικά, την εξυπηρέτηση του κοινού γενικότερα.

Κλείνω, ευχαριστώντας από καρδιάς, γι' ακόμα μια φορά, τη διοίκηση και το προσωπικό της ΑΗΚ για τη στενή συνεργασία μας κατά τους τελευταίους 16 μήνες που βρίσκομαι στη θέση του Υπουργού Ενέργειας.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.​