Οι φιλοδοξίες μας

Στόχος μας είναι να είμαστε οδηγοί στην ενεργειακή αλλαγή και καθένας από μας έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ούτως ώστε σε όλα τα σπίτια να υπάρχουν ενεργειακές λύσεις με προσιτές τιμές και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.​

ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΜΑΣ 

Η αποστολή μας: Η παροχή στους καταναλωτές μας υψηλής ποιότητας ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλες δραστηριότητες σε ανταγωνιστικές τιμές, σεβόμενοι την κοινωνία, το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Οι φιλοδοξίες μας: Όλοι στην ΑΗΚ γνωρίζουν ότι καθένας από μας έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Όλοι προσβλέπουμε στην υπεύθυνη συνεισφορά στην κοινωνία, στο να έχουμε υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό, στην επίτευξη μιας παγκόσμιας κλάσης μηδενικών δυσμενών επιπτώσεων όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος και μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, καθώς και στη διασφάλιση των αναγκών των πελατών μας.

 

Υπεύθυνη συνεισφορά στην κοινωνία

Η ΑΗΚ προσφέρει υπεύθυνα στο κοινωνικό σύνολο σε συνεργασία με διάφορους φορείς.

Να έχουμε υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό 
Η φιλοδοξία μας για υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό σημαίνει ότι αναπτύσσουμε μαζί με τους εργαζόμενους μας το τι κάνουμε και πως το κάνουμε.

Η επίτευξη μιας παγκόσμιας κλάσης, μηδενικών δυσμενών επιπτώσεων στα θέματα περιβάλλοντος και μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
Πιστεύουμε πως κάθε δυσμενή επίπτωση μπορεί να αποφευχθεί, έτσι ο στόχος μας είναι οι μηδενικές δυσμενείς επιπτώσεις σε θέματα  περιβάλλοντος και μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος

Η διασφάλιση των αναγκών των πελατών μας 
Η διασφάλιση των εκπεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών των πελατών μας.

 

​ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αποτελεί σημαντική φιλοδοξία της ΑΗΚ. Η ΑΗΚ υποστηρίζει με δράσεις διαφόρους φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως π.χ. η συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και την υποστήριξη στις σχολικές αρχές του Ριζοκαρπάσου.

 

ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Φιλοδοξία μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού μας με την επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες, και στην συνεχή εμπλοκή του.

Πιστεύουμε πως δίνοντας κίνητρα και εμπνέοντας τους εργαζόμενους μας θα μπορέσουν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας και πιο καινοτόμες λύσεις για τον Οργανισμό μας.

Η συνεχής ανάπτυξη και υποκίνηση των εργαζομένων και αποτελούν κύριο μέρος της φιλοδοξίας μας για “υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό”. Αυτή η φιλοδοξία εξασφαλίζει ότι παρέχεται βοήθεια στο κάθε εργαζόμενο να κατανοήσει το ρόλο του στην επίτευξη της στρατηγικής της εταιρείας μας, παρέχοντας τους την σχετική εκπαίδευση, ανάπτυξη και υποστήριξη για να ικανοποιήσουν τους στόχους τους.

• Όλοι οι υπάλληλοι μας, έχουν την δυνατότητα να εμπλακούν σε εθελοντικά προγράμματα βοήθειας προς την κοινότητα μας.

• Το ανθρώπινο δυναμικό μας, καθοδηγείται  στα πιο πάνω από τις αξίες μας.

• Νοιαζόμαστε για κάθε συνάδελφο, θέτοντας την Ασφάλεια και Υγεία ως την βασική προτεραιότητα.

• Αγωνιζόμαστε για την άριστη απόδοση.

• Θέτουμε στην κοινωνική & περιβαλλοντική μας ευθύνη ως κεντρικό στοιχείο σε οτιδήποτε κάνουμε.

• Ενεργούμε με ακεραιότητα.

• Εργαζόμαστε ως μια ομάδα, ένας Οργανισμός.

 

Η επιτευξη μιας παγκοσμιας κλασης, μηδενικων δυσμενων επιπτωσεων οσον αφορα θεματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟς ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑς ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟς

Πιστεύουμε πως κάθε δυσμενής επίπτωση μπορεί να αποφευχθεί και στον τομέα Περιβάλλοντος στόχος μας είναι οι μηδενικές δυσμενείς επιπτώσεις. Αυτό σημαίνει την λήψη θετικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κοινό και το περιβάλλον θα επηρεαστούν στο ελάχιστο από όποιες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες μας.

Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί κύρια μας προτεραιότητα. Για την υποστήριξη του διατηρούμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί το περιβάλλον μέσω των σχετικών διαδικασιών.


Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Φιλοδοξία της ΑΗΚ είναι η υπεύθυνη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό η ΑΗΚ εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο CYS-EN-ISO9001:2008. Η ΑΗΚ εφαρμόζει εξειδικευμένα λογισμικά συστήματα για καταγραφή και διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και αναφορών βλαβών. Στόχος είναι πάντοτε η αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση των εκπεφρασμένων αλλά και των μελλοντικών αναγκών των πελατών μας.