Στόχος μας: Να ηγηθούμε της αειφόρου ανάπτυξης

 ​

 sustainability2.png

Θέλουμε να είμαστε οι ηγέτες της διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν το πεδίο δράσης  μας και έχουμε  θεσπίσει συγκεκριμένους στόχους μέσω των δεσμεύσεων μας για αειφόρο ανάπτυξη.
Έχουμε  στόχο να γίνουμε οι καλύτεροι στον τομέα μας σύμφωνα με την μακροχρόνια προσέγγιση της υπεύθυνης και αειφόρας επιχείρησης, αναγνωρίζοντας τη σκληρή δουλειά των εργαζόμενων στον Οργανισμό και στην κοινωνία γενικότερα.


Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Ως εταιρία έχουμε ευθύνη ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία καθώς και ευθύνη για ηθική διαχείριση των δραστηριοτήτων μας.