​​​​​​​​​​​​​​​​​


138/2018
Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενοικίαση Κτιρίου στο Παραλίμνι για τη Στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
25/04/2018
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προσκαλεί δηλώσεις ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου στο Παραλίμνι για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) της, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Προμηθειών
Τηλ.: +357-22 201655
Φαξ: +357-22201660
Ηλ. Ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού