​​​​​​​​​​​​​​​​​


311/2018
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΙΣΜ)
14/11/2018
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη Ενοικίαση τριών Οχημάτων για σκοπούς Εξυπηρέτησης των Αναγκών του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διευθυντής Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς
Τηλ.: +357-22 201664
Φαξ: +357-22201490
Ηλ. Ταχυδρομείο: isd.purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού