​​​​​​​​​​​​​​​​​


328/2019
Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη
25/09/2019
Language Image
Δωρεάν
The Electricity Authority of Cyprus invites quotations for the Employers' Liability Insurance, subject to the attached Tender Document. Prospective Tenderers may download the Tender Documents free of charge from the website of the Cyprus Electronic Public Procurement System (e-procurement), by visiting the site (www.eprocurement.gov.cy) and progressing to the specific location of this Tender. Before clicking the link below & Download Documents from eProcurement website make sure that the eprocurement website is open and set to ''English'' version. Tenders must be submitted electronically through the specific location of this Tender, at the Cyprus Electronic Public Procurement System (e-procurement) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.