​​​​​​​​​​​​​​​​​


1001/2020
Προσφορές για Ανακαίνηση των κατοικιών του Ταμείου Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού ΑΗΚ στις Πλάτρες
08/07/2020
Language Image
Δωρεάν
Το Ταμείο Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού - ΑΗΚ ζητά προσφορές για Ανακαίνηση των κατοικιών του στις Πλάτρες, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε: Διεύθυνση Προμηθειών Τηλ.: +357-22 201655 Φαξ: +357-22201660 Ηλ. Ταχυδρομείο: teep@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού