​​​​​​​​​​​​​​​​​


317/2020
Πρόσκληση για Υποβολή Σχολίων και Παρατηρήσεων από εταιρείες που προμηθεύουν Έγχρωμα Πολυμηχανήματα Εκτύπωσης, Σάρωσης και Φωτοτύπισης Σχεδίων Α0 και In-Line Διπλωτικές Μηχανές Α0
18/09/2020
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προσκαλεί την Υποβολή Σχολίων και Παρατηρήσεων από εταιρείες που προμηθεύουν Έγχρωμα Πολυμηχανήματα Εκτύπωσης, Σάρωσης και Φωτοτύπισης Σχεδίων Α0 και In-Line Διπλωτικές Μηχανές Α0, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται. Για την υποβολή των σχολίων/παρατηρήσεων σας, παρακαλείστε όπως ακολουθήστε τις Οδηγίες και υποβάλετε τα σχόλιά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα της πρόσκλησης. Συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ για να ενημερώνεστε για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με την πρόσκληση.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Προμηθειών
Τηλ.: +357-22 201655
Φαξ: +357-22201660
Ηλ. Ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού