​​​​​​​​​​​​​​​​​


449/2020
Συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της Αρχής στην Πάφο και του ανελκυστήρα στο ΚΤΥ της Αρχής στην Αγία Βαρβάρα στη Πάφο
14/12/2020
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της Αρχής στην Πάφο και του ανελκυστήρα στο ΚΤΥ της Αρχής στην Αγία Βαρβάρα στη Πάφο, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διευθυντής Διανομής
Περιφερειακό Γραφείο Πάφου
Τηλ.: +357-26206000
Φαξ.: +357- 26206009
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού