​​​​​​​​​​​​​​​​​


61/2021
Υπηρεσίες καθαριστριών στα Νέα Περιφερειακά Γραφεία Αμμοχώστου-Λάρνακας και στο Κέντρο Τεχνικών Υπηρεσιών Αμμοχώστου-Λάρνακας
14/04/2021
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για υπηρεσίες καθαριστριών στα Νέα Περιφερειακά Γραφεία Αμμοχώστου-Λάρνακας και στο Κέντρο Τεχνικών Υπηρεσιών Αμμοχώστου-Λάρνακας, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διευθυντής Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής
Τηλ.: +357-22 201664
Φαξ.: +357-22 201490
Email:isd.purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού