​​​​​​​​​​​​​​​​​


323/2021
Πρόσκληση Υποβολής Σχολίων και Παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Rugged laptops
30/09/2021
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά την Υποβολή Σχολίων και Παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Rugged laptops, που φαίνονται στο έγγραφο που επισυνάπτεται. Παρακαλείστε όπως υποβάλετε τα οποιαδήποτε σχόλια/εισηγήσεις σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Υποδιεύθυνση Αγορών
Τηλ.: +357-22 20 16 55 / 58
Φαξ.: +357-22 20 16 60
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού