​​​​​​​​​​​​​​​​​


479/2021
Ενοικίαση Ενός οχήματος (saloon) για σκοπούς εξυπηρέτησης των αναγκών της Εκτελεστικής Μονάδας Παραγωγής.
12/01/2022
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή ΗλεκτρισμοΚύπρου ζητά προσφορές για τη Ενοικίαση Ενός οχήματος (saloon) για σκοπούς εξυπηρέτησης των αναγκών της Εκτελεστικής Μονάδας Παραγωγής, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Παραγωγής
generationheadoffice@eac.com.cy
Τηλ.: +357-22 20 15 10
Φαξ.: +357-22 20 15 09
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού