​​​​​​​​​​​​​​​​​


11/2022
Εκμίσθωση υπηρεσιών φρουρών ασφάλειας για τη φύλαξη των περιφερειακών γραφείων Λεμεσού, του ΚΕΠ Λεμεσού, των περιφερειακών γραφείων Πάφου του ΚΕΠ Πάφου και του ΚΕΠ Πόλεως Χρυσοχόους (Για την περίοδο 01/03/2022 μέχρι 29/2/2024)
09/02/2022
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη Εκμίσθωση υπηρεσιών φρουρών ασφάλειας για τη φύλαξη των περιφερειακών γραφείων Λεμεσού, του ΚΕΠ Λεμεσού, των περιφερειακών γραφείων Πάφου του ΚΕΠ Πάφου και του ΚΕΠ Πόλεως Χρυσοχόους (Για την περίοδο 01/03/2022 μέχρι 29/2/2024), σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Yποδιεύθυνση Αγορών
Τηλ.: +357-22 20 16 55
Φαξ.: +357-22 20 16 60
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού