​​​​​​​​​​​​​​​​​


349/2022
Κοπή, κλάδευμα, ψεκασμός και καθαρισμός δέντρων, θάμνων και χόρτων στους Υ/Σ Μεταφοράς Περιφερειών Λεμεσού και Πάφου
07/12/2022
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη κοπή, κλάδευμα, ψεκασμός και καθαρισμός δέντρων, θάμνων και χόρτων στους Υ/Σ Μεταφοράς Περιφερειών Λεμεσού και Πάφου , σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διευθυντής Δραστηριότητας Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομήςbr/>Τηλ.: +357-22 20 1664/1857
Φαξ.: +357-22 20 1490
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού