​​​​​​​​​​​​​​​​​


487/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ 16 ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΗΚ
11/01/2023
Language Image
Δωρεάν
Η ΑΗΚ προτίθεται να πωλήσει δεκαέξι (16) παλαιά οχήματα μάρκας LAND ROVER DEFENDER. Η πώληση των οχημάτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην ιστοσελίδα http://www.cysalvage.com της εταιρείας CARLANDPARTS2GO LTD.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Δραστηριότητας Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής
Τηλ.: +357-22201664/1857
Φαξ: +357-22201490
Ηλ. Ταχυδρομείο: isd.purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού